maandag 29 juni 2015

Nederlands -- Montague Keen, 28 juni 2015

Boodschap van Montague Keen, 28 juni 2015

De ongeziene hand die jullie wereld regeert blijft vragen om het verspillen van bloed. Ze moet tot elke prijs worden gehoorzaamd. Jullie zullen veel meer onschuldige mensen vermoord zien worden terwijl zij doorgaat haar leven op Aarde te leiden. MINDCONTROLE is een krachtig gereedschap. Het wordt op slachtoffers toegepast om zorgvuldig geplande moorden op onschuldige mensen uit te voeren. Hoewel vele hiervan valse vlaggen zijn wordt TV gebruikt om genoeg ANGST te creëren waardoor jullie met welke wetten ook zullen instemmen die voor jullie veiligheid worden geadviseerd. Leer onderscheid te maken tussen valse vlaggen en de feitelijke moorden. Degenen die de Aarde willen overnemen hebben geen respect voor of behoefte aan het menselijk ras. Ik heb er al vele malen op gewezen dat ALLES wat jullie op school en universiteit leerden NIET WAAR IS. Het is niet alleen NIET WAAR; het werd ontworpen om jullie gedachten te beheersen.

Commentaar van Veronica:
De grote Dr. John Mack zaliger wees me erop dat hij opgelucht was om te weten dat mijn gedachten niet BESMET waren door een universitaire opleiding.

Nadat je eenmaal de deur opent voor de waarheid, zul je ontdekken dat alle antwoorden je tot nu toe misleid hebben. Kijk naar de zetels van macht en zie alle symbolen van ZWARTE MAGIE die rondom hen worden tentoongespreid. Het is er allemaal, in het volle zicht. Tot nu toe waren jullie er niet wakker voor.

Er zijn goede mensen op jullie wereld die ontwaakt zijn en de waarheid hebben onderzocht. Het is hun wens dit met jullie te delen. Michael Tsarion is een expert op het gebied van de duistere kunsten die worden gebruikt om jullie te beheersen. Michael groeide op in Belfast, Noord Ierland. Hij maakte uit de eerste hand de corruptie en de mindcontrole mee die werd gebruikt om dat conflict gaande te houden. Michael was nog maar een jongen toen hij met zijn onderzoek begon. In zijn YouTube presentatie, de NEPHILIM REPTILIAN ANNUNAKI ENDGAME legt hij alles uit wat je moet weten. Zijn werk is van grote waarde voor het ontwaken van de mensheid.

Ik vraag jullie de tijd te nemen om te kijken naar de GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM – HOE HET CHRISTENDOM WERD UITGEVONDEN. Ik heb jullie er vele malen op gewezen dat de Jezus, Maria en Jozef van de Rooms Katholieke Kerk nooit bestaan hebben. Deze presentatie geeft het bewijs dat je nodig hebt om de waarheid te kennen. Het Rooms Katholicisme is GEHEEL GEBASEERD OP LEUGENS. Het heeft jullie wereld tweeduizend jaar lang gecontroleerd door middel van ANGST. Hoe KWAADAARDIG waren deze mensen om de angst voor een HEL te creëren? Ze mindcontrolden de menigte. Dat doen ze nog steeds. Jullie moeten weten dat alles op LEUGENS is gebaseerd. Er was geen KRUIS en geen kruisiging, wat ze zo graag gebruiken om jullie je schuldig te laten voelen. Jullie werden NIET IN ZONDE GEBOREN. Jullie worden geboren door de liefhebbende vereniging tussen man en vrouw. Deze mensen haten de mensheid. Zij willen haar wegvagen. Jullie moeten terugkeren naar de religie van LIEFDE die bestond voordat Rome het overnam. Ze ondernemen nu stappen om de vernietiging voor elkaar te krijgen. Dat is waarom ik jullie op het hart wil drukken je open te stellen voor de waarheid. Slaapwandel niet naar je eigen vernietiging.

Jullie moeten weten wie de Illuminati zijn en hoe ze het klaarspelen om de mensheid openlijk te beheersen; ook aan wie ze verantwoording verschuldigd zijn. Alleen het feit dat iemand er hetzelfde uitziet als jullie betekent nog niet dat ze zijn zoals jullie. Er zijn soorten op Aarde die de Aarde voor zichzelf willen. Hun plan is om de mensheid te verwijderen zodat ze vrij zijn om te leven zoals zij willen. Ze willen niet hun menselijke vorm voor altijd moeten handhaven. Jullie moeten dit alles begrijpen zodat jullie jezelf kunnen beschermen. Jullie moeten je afgevraagd hebben wie de Illuminati zijn. Ik stel voor te kijken naar HOE DE ILLUMINATI WERDEN GECREEERD aangezien dit hun afkomst zal uitleggen.

Jullie hebben geen tijd te verspillen. Doe je TV uit en bereid je erop voor zorg te dragen voor de overleving van de mens. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zorg ervoor dat je nooit meer in de leugens trapt. Bevrijd de goede energie van de Aarde via de Leylijnen. Dit zal de duistere garde een halt toeroepen. Ze kunnen niet bestaan in het Licht. Wanneer elk land de goede energie bevrijdt, zal alles veranderen. Jullie hebben geen geweren en tanks nodig, gebruik alleen je intentie om het Licht via de Leylijnen naar voren te brengen. De bevrijding hiervan is aan jullie.

Ik vraag het Ierse volk om de energie van Ierland te bevrijden, speciaal bij TARA. Dit zal een enorm verschil maken. Gebruik de kracht van INTENTIE om degenen die zonder hun medeweten gemindcontrolled en door de Cabal gebruikt worden om haar plannen uit te voeren, te bevrijden. Nadat alle controle eenmaal verwijderd is, zullen jullie weer in je eigen aangeboren kracht stappen en zullen jullie je weer compleet voelen.

Mijn lief, vertrouw op de goede uitkomst. Dit zijn moeilijke tijden. Je moet rusten. Wees lief voor jezelf.

Altijd, je aanbiddende
Monty.


Vert.: Rob/Marja

zondag 21 juni 2015

Nederalands -- Montague Keen: 21 juni 2015

Boodschap van Montague, 21 Juni 2015
De inspanningen om het ontwaken van de mensheid tegen te gaan waren nog nooit zo groot. Al degenen die uitgekozen waren om er een rol in te spelen gaan door zeer moeilijke tijden. De Cabal gebruikt AI's (Artificial Intelligence = Kunstmatige Intelligentie) om het bewustzijn te beïnvloeden. Ze gebruiken gedachten veranderende technieken die verwarring en uitputting veroorzaken, waardoor ze tevens het ontwaken vertragen. Interessant genoeg lijken de Ieren voor te liggen op anderen, aangezien ZE ANTWOORDEN EISEN. De Ieren hebben honderden jaren lang geleden onder het genadeloze juk van het Vaticaan. Gedurende hun hele lijdensweg werd hen door de priesters verteld om dit 'offer te brengen', terwijl ze worstelden om in leven te blijven. De Ierse HOLOCAUST, veroorzaakt door Rome en de Kroon, slaagde er bijna in de Ieren van het aangezicht der Aarde weg te vagen. Degenen die deze verschrikkelijke tijd overleefden deden dat in de hoop dat hun volk ooit vrij zou zijn om te ontdekken wie ze zijn.
Al het goud dat wordt bewaard in het Vaticaan zou niet voldoende zijn om het Ierse volk te compenseren voor de MISDADEN die door het Vaticaan jegens hen zijn begaan. Het Vaticaan stal hun erfgoed. Zij zijn de Oude Israëlieten. Hun ware geschiedenis en hun oude taal werden gestolen en gebruikt om de mensheid in verwarring te brengen. Het Vaticaan zette hun bedachte plaatsnamen in het OOSTEN op om in hun VERHAAL te passen en om te doen alsof het 'allemaal in het Oosten begon'; maar dat was NIET zo.
Het zou iedereen ten goede komen, ongeacht tot welk land men behoort, om de WAARHEID te leren kennen, aangezien het iedereen op Aarde beïnvloedt. Het zou alle controle en de valse geschiedenis ONTMASKEREN, het zou tonen hoe het ene na het andere bedrog gebruikt werd om de mensheid te vernietigen en te beheersen. Kijk naar de grote denkers; Michael Tsarion, Andrew Power, Conor Mac Dari en vele anderen die de waarheid onderzochten en met jullie deelden. Jullie werden afgestompt door de vele jaren van controle en leugens. Doe onderzoek zolang je nog kunt, voordat de Cabal al dat soort bewijs voor jullie verwijdert. Het is jullie recht te weten wie je bent. De Cabal is er in geslaagd de mensheid rücksichtsloos te beheersen; door bankieren, religie en natuurlijk door jullie gezondheid te vernietigen door middel van chemtrails, Genetisch Gemanipuleerd voedsel en vaccinaties etc. Alleen door jullie eigen acties kunnen jullie jezelf VRIJ maken. Alles wordt tegen jullie gebruikt, maar TRAP NIET IN HUN LEUGENS. Zie hun bedrog voor wat het is. 
Het Ierse volk loopt voorop. Ze ontwaken en EISEN ANTWOORDEN. Zij eisen de WAARHEID van Rome. Ze leggen MASSAGRAVEN MET HONDERDEN LICHAMEN erin bloot. Rome's wens om het Ierse volk weg te vagen was hetgeen Rome tot KWAAD DAT GEEN GRENZEN KENT dreef. Spoedig zal elk stukje overblijfsel van de Vaticaanse controle uit Ierland verdreven zijn en de mensen zullen opnieuw de religie van liefde, die in Ierland bloeide voordat Rome haar KWAADAARDIGE heerschappij begon, omarmen. De enige bedreiging voor Rome is dat het Ierse volk de waarheid leert kennen over wie ze zijn, alsmede hun ware rol in de wereld. De Ieren zullen het voortouw nemen naar VRIJHEID en vrede voor iedereen. Opnieuw zal het het Eiland zijn van Heiligen en Geleerden.
De WAARHEID is er voor een ieder die het wenst te vinden. Jullie zijn het verschuldigd aan al degenen wiens levens werden weggevaagd in een poging de controle over Ierland over te nemen.
(Veronica zegt: Ik groeide in Ierland op. Ik zag de wreedheid van het Vaticaan richting de mensen, in het bijzonder de onschuldigen. Ikzelf werd eveneens door een PRIESTER wreed VERKRACHT. Ik zag het lijden van iedereen rondom mij, in Ierland, in deze verschrikkelijke dagen van de Vaticaanse heerschappij.)
Wanneer alle controle door het Vaticaan is verwijderd en ANGST is vervangen door LIEFDE; dan en alleen dan zal de vrede hersteld en door iedereen genoten worden. Dan zullen alle landen volgen en daarin slagen. De toekomst ligt in jullie handen. Willen jullie buigen voor je heersers of willen jullie je verenigen om een betere toekomst voor iedereen te creëren?
Dit is de eerste keer in 2000 jaren dat jullie een mogelijkheid hebben om alle oorlogen te stoppen, vrede te bewerkstelligen en te leren als mensheid samen te leven zonder verdeeldheid door ras of geloofsovertuiging. Vermoord je medemens niet. Hij heeft net zo veel recht om te leven als jij dat hebt. Kijk in de ZIELLOZE OGEN van degenen die pogen een Derde Wereldoorlog te starten en realiseer je DAT ZE NIET ZOALS JULLIE ZIJN. Zij hebben geen ZIELEN. Ze kennen geen empathie. Ze willen alleen de macht ten koste van alles. Ze eisen dat jullie landen vernietigen TEN VOORDELE van hen. Hoe veel langer zijn jullie nog bereid als SLAVEN te dienen voor deze tirannen? Als jullie je ogen openen, zullen jullie overal om jullie heen de voorbereidingen zien die genomen worden om twee derde van de bevolking van de Aarde te vernietigen. Voor ons in de Geestenwereld is het moeilijk om te zien wat er, nogal openlijk, gedaan wordt ter voorbereiding op de vernietiging van het leven van de mens op Aarde zoals jullie dat kennen. Zullen jullie je verenigen als de 99% en zeggen: NEE, ik zal niet met jullie meewerken om mijn Aarde te vernietigen. Jullie leven in serieuze tijden waarin serieuze beslissingen genomen moeten worden om te verzekeren dat de mensheid overleeft. Jullie kunnen van deze oefening het avontuur van je leven maken. Het ligt allemaal in jullie handen. Geniet van de ervaring.
Vanwege de PEDOFIELE SITUATIE wereldwijd heeft de Cabal besloten om jullie te laten geloven dat PEDOFILIE de NORM is onder de mensen. IK ZEG JULLIE DAT DIT ZEER ZEKER NIET DE NORM IS. DIT IS HOE PROPAGANDA WORDT GEBRUIKT OM ACCEPTATIE VAN DERGELIJKE KWAADAARDIGE DADEN AF TE DWINGEN.
Jullie weten in je geest dat het fout is. Dit laat zien dat ze er alles voor over hebben zichzelf te BESCHERMEN. Ik smeek jullie, TRAP ER NIET IN. Jullie bevinden je nu in de EINDTIJDEN. Sta jezelf niet toe ook maar een moment langer in gevangenschap gehouden te worden dan noodzakelijk. Wees moedig en grijp het moment. Het ligt voor jullie klaar.
Mijn lief, opnieuw zeg ik je dat je moet rusten. Je gaat door stressvolle tijden. Er wordt veel gedaan om jou en degenen wiens missie het is je te helpen, dwars te zitten. De duistere daden van diegenen die jouw vriend hinderen, zullen ontmaskerd worden.
Altijd, je liefhebbende,
Monty.
Vert. Rob/Marja

zondag 14 juni 2015

Nederlands -- Montague Keen, 14 juni 2015

Boodschap van Montague Keen, 14 Juni 2015

Mijn vrienden, word alsjeblieft wakker; jullie snellen richting je eigen slavernij. Mondiale slavernij verspreidt zich overal om jullie heen en toch sluiten jullie hiervoor nog steeds de ogen, als slapende doden. De eerste en tweede Wereldoorlog werden in Europa uitgevochten; de Cabal wil een derde Wereldoorlog, eveneens in Europa. Ze hanteren opnieuw dezelfde oude formule en velen van jullie trappen er nog steeds in. Leren jullie het dan nooit? Wat er moet gebeuren is dat jullie je ogen openen voor wat er gaande is. "Massavernietigingswapens" kregen jullie van alle kanten te horen, maar ZE WAREN ER NIET. Saddam Hussein werd gedemoniseerd, waarna de oorlog werd verklaard en de mensen werden afgeslacht. Voordat het moorden begon, werd alle bewijs dat er was van de OUDE BESCHAVING door het Amerikaanse leger vernietigd.

Kolonel Muammar Gaddafi werd eveneens gedemoniseerd en de invasie en het vermoorden van de menigte was opnieuw aan de orde. Moet ik nog verder gaan, voordat jullie je ogen openen en zien wat er gaande is? Dit alles was onderdeel van HET PLAN en men trapt er iedere keer in.

De Cabal wil oorlog met Rusland, dus hebben ze de Oekraïne als ingang gebruikt. Omdat Wladimir Poetin weigerde hun spel mee te spelen, wordt hij nu gedemoniseerd. De mensheid zou Poetin op haar blote knieën moeten danken voor zijn weigering deel te nemen aan een oorlog. Controleer de feiten voordat je Poetin beschuldigt en je zult ontdekken dat HIJ ALLEEN jullie beschermt. Hij weigert betrokken te raken bij de NWO.

Alleen de corrumpeerbaren geloven de propaganda die uit jullie televisies en kranten vloeit, aangezien deze eigendom zijn van de Cabal. De Cabal HEEFT EEN GROOT CONFLICT NODIG om de NWO af te dwingen. Poetin besloot zijn volk te beschermen in plaats van ze te verraden. Jullie sympathie zou zich uit moeten strekken naar het arme volk van de Oekraïne dat gebruikt werd om redenen te creëren voor een oorlog met Rusland. Vanwege de ernst van de situatie waarin jullie jezelf bevinden, vraag ik jullie je geest in te zetten door middel van meditatie of welke andere manier ook die voor jullie werkt, om zo golven van vrede te veroorzaken. Zend ze uit zodat er niet langer ruimte is voor het bestaan van kwaad in jullie wereld. Alle harten verenigen zich, in vrede en harmonie, tot ėėn. Geen door de mens gecreëerde verschillen, noch ras of religie zou een barrière moeten vormen voor dit samenkomen van de mensheid ten behoeve van vrede. Maak onderscheid tussen wie je vertrouwt en wie niet. Ga altijd op je hart af, omdat je geest is geïndoctrineerd door onderwijs en propaganda. Jullie zullen overwinnen op het moment dat jullie samenkomen. Verbind je rechtstreeks met jouw God. Jullie hebben geen tussenpersonen nodig aangezien het altijd hun plan is geweest jullie door middel van angst te domineren. Neem de verantwoordelijkheid en het heft voor je leven in eigen hand. Veronica en ik weigerden deel uit te maken van welke religie dan ook. We omarmden het spirituele leven dus we bevelen dat van harte aan. Wanneer je liefde hebt in je leven, is er geen plaats voor angst. Jullie dienen beslissingen te nemen. Door niets te doen, geven jullie toestemming voor een derde Wereldoorlog en de vernietiging van de mensheid en de Aarde zoals jullie die nu kennen.

De situatie die de Cabal door middel van oorlog heeft gecreëerd, heeft geleid tot chaos in Europa. Duizenden ontvluchten een paar landen om een goed heenkomen te zoeken in Europa. Dit alles was, mijn vrienden, onderdeel van het plan om Europa te destabiliseren met oorlog als gevolg. Dit zal doorgaan totdat jullie weigeren nog langer mee te doen. Legers bestaan alleen om het KWAADAARDIGE PLAN van de Cabal uit te voeren. Denk nooit ook maar ėėn moment dat ze er zijn om de mensheid te beschermen. Ze zijn gewetenloos en missen het intellect om te beseffen dat ze worden gehersenspoeld en gebruikt.  

Ierland zal het centrum voor vrede zijn. Het leren hoe in een wereld zonder corruptie te leven zal daar beginnen. De Ieren hebben de wereld in het verleden onderwezen en ze zullen dat met plezier weer doen. We hebben jullie hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het Ierse volk begint te ontwaken en begint te begrijpen wat er onder haar voeten ligt en waardoor ze wordt omringd. Wanneer die ENERGIE eenmaal bevrijd is zal het wereldwijd alle corruptie ontmaskeren en verwijderen. Degenen die in Ierland gekozen zijn leggen alleen verantwoording af aan Europa, niet aan het Ierse volk. Dat moet veranderen. In het verleden waren regeringen van het volk, voor het volk. Corruptie mag nooit meer worden toegestaan de norm te worden. Oorlog zou nooit een optie mogen zijn. Waarom zou een mens zijn eigen soort willen doden. Jullie leven in een wereld van overvloed die wordt gecontroleerd door een paar enkelingen. De overname werd stiekem gedaan. De massa was zich niet bewust van wat er werd gedaan. NET ZOALS JULLIE VANDAAG NAAR JE EIGEN VERNIETIGING WORDEN GELEID. Jullie hebben niet de luxe van tijd, aangezien de Cabal deze overname al honderden jaren aan het plannen is, ondanks dat jullie je daar pas kortgeleden van bewust zijn geworden.

Trap niet in de mooie woorden van die enkelingen, noch uit Rome, noch van regeringen. Jullie maken geen deel uit van hun plannen. Mooie woorden en mooie kleren volstaan niet. Jullie hebben absoluut eerlijk bewijs nodig en de garantie dat het welzijn van de mensheid voorop staat, vóór jullie accepteren wat ze zeggen. Rome dient Lucifer. Vergeet dat nooit. Rome denkt dat het de hele wereld bezit inclusief iedereen daarop, door middel van de doop. Velen van jullie hebben de doopgeloften die namens jullie werden gedaan herroepen en velen gaan door met dit te doen. Rome staat aan de top van de Piramide van het KWAAD; alhoewel het dat goed verbergt.

Gezamenlijk, vrienden, kunnen jullie bergen verzetten. Vertrouw elkaar, want dat zal jullie beschermen tegen nog een oorlog en wat voor plannen de Cabal ook voor jullie heeft. Het is een kwestie van de mensheid of zij, iedereen moet deze keuze maken. De toekomst ligt in jullie handen.

Mijn lief, het is moeilijk om te gaan met hetgeen gedaan wordt om jouw werk met mij tegen te houden. Liefde en vertrouwen staan aan onze kant.

Voor altijd, je aanbiddende
Monty.


Vert. Rob/Marja

maandag 8 juni 2015

Nederlands -- Montague Keen, 7 juni 2015

Boodschap van Montague Keen, 7 Juni 2015

Veronica, mijn lief, het was een genoegen om je met gelijkgestemde mensen te zien die begrijpen waar we mee bezig zijn. De informatie die gedeeld werd was bedoeld om gedeeld te worden. Je kon deze steun gebruiken omdat er een duivels plan is opgezet om je te isoleren. Ja, mijn schat, ik kan bevestigen dat je een Hoeder van de Aarde bent; een van de 12 op Aarde, zoals ik een van de 12 ben aan deze kant van het leven. Dit is waarom je zoveel weerstand ontmoet met betrekking tot wat je doet. We hebben elkaar niet toevallig ontmoet. Jij en ik, evenals die ene die voor dit moment zonder naam blijft, hebben vele levens samengewerkt. Niets gebeurt toevallig. Jouw strijd om te overleven is moeilijk om mee om te gaan, maar je zult niet falen in ook maar iets waarvoor je op Aarde kwam om te doen. Goede mensen zijn naar voren getreden om te helpen. Zij begrijpen de energie in ons huis en onze tuin. Het was slim van je, mijn lief, die vrouw niet toe te staan binnen te dringen in ons huis. Haar bedoeling was je kwaad te doen.

Jullie wereld is een aaneenschakeling van pogingen een Derde Wereldoorlog te starten. Als gevolg daarvan lijden de mensen. De aartsvijanden van de mensheid worden ontmaskerd. Ze kunnen hun duivelse plannen niet langer verbergen. Wij, aan deze kant van het leven, schijnen een licht op hun aanvallen. Ze zullen niet slagen maar ze zullen vele doden en veel lijden veroorzaken, omdat ze hun plannen er door willen drukken. Ze horen niet op Aarde thuis. Vergeet dat nooit. Velen van hen bereiden zich voor om te vertrekken voor het geval dit haastig zou moeten. Ze willen een derde Wereldoorlog omdat het hun enige redding is. Vergeet nooit dat degenen die oorlog willen verbonden zijn met degenen die de eerste en tweede Wereldoorlog hebben opgezet. Ze zaaiden dood en verderf op jullie wereld. Ze kunnen niet overleven zonder de ANGST en het lijden van de mensheid, in het bijzonder van hen die onschuldig zijn. Ze zijn actief betrokken bij satanisch misbruik. Het is voor hen de zuurstof van het leven. Bescherm de onschuldigen tegen dergelijke mensen. Het gebeurt overal om jullie heen, iedere dag. Jullie willen het alleen niet onder ogen zien. Velen worden vermoord en jullie knijpen een oogje dicht. Niemand van jullie is veilig voor deze aanvallers. Eens kunnen ze voor jou komen.

Waar zul je de waarheid vinden? Zeker niet op de televisie of in de kranten, aangezien ze gewend zijn om jullie in het ongewisse te laten wat betreft hun daden. Ze beloven alles maar geven niets, behalve meer schulden aangezien ze de armoede onder de families vergroten. Jullie werken steeds harder en zijn steeds slechter af omdat de regeringen de kosten in levensonderhoud steeds maar verhogen. Het is allemaal onderdeel van het plan de mensheid te vernietigen. Terwijl de mens strijdt om te overleven, ziet hij niet wat de cabal in werkelijkheid doet. Accepteer dat wanneer jullie allemaal eensgezind samenwerken, jullie de ware kracht hebben de nodige veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn voor de overleving van de mensheid.

Geld werd gecreëerd om de Mens voor altijd in de tredmolen van het leven te vangen. Het is corruptie van de bovenste plank. De meerderheid lijdt door toedoen van de corrupte bankiers. Ik beloof jullie dat dit alles zal stoppen zodra de Mens wakker wordt en zijn eigen macht inziet om NEE te zeggen. Wees niet afhankelijk van die bankiers die jullie met minachting bekijken. Ze overleven op jullie lijden.

Het tij is aan het keren voor ze. Ze moeten zich nu bezinnen op de mogelijkheid van MISLUKKING; en dat is, lieve vrienden, iets wat ze nooit, geen enkel moment voor mogelijk hebben gehouden. Omdat de Mens zijn ogen opent en duidelijk ziet wat de mensheid door de enkeling werd aangedaan, weten ze dat hun enige hoop op overleving een derde Wereldoorlog is. Dus is mijn vraag: wie heeft werkelijk de macht? Wanneer jullie weigeren oorlog te accepteren, zijn ze UITGESPEELD; voor het oog van iedereen ontmaskerd. Je ziel is meer waard dan zij allemaal bij elkaar. Verkoop je ziel niet ten bate van hun overleving.

Voordat de mensheid werd overgenomen, begreep men hoe het universum werkte. Men begreep de natuur en haar wetten. De geest was sterk en men wist hoe die moest worden gebruikt om de mensheid te perfectioneren. Dit alles werd toegeëigend door degenen die de Aarde betraden en besloten haar voor zichzelf in te nemen. Ze creëerden religies en afscheiding om ANGST en wantrouwen te scheppen, als hinderlaag om de Mens voor zich te laten werken als dienaar. Dit werkte naar alle tevredenheid totdat de Mens begon vragen te stellen en zich afvroeg waarom zo weinigen de macht hebben over zo velen. Het was niet logisch.

Mijn eigen familie poogde een geloofssysteem op mij over te brengen dat ik nooit heb kunnen accepteren. Ik weigerde ervan deel uit te maken. Iedereen heeft de plicht voor zichzelf te beslissen. Wordt verantwoordelijk voor jezelf. Doe je eigen onderzoek en neem je eigen beslissingen wat betreft het leven op Aarde. Wees nooit verantwoordelijk voor het beschadigen van een ander menselijk wezen, noch door gedachte, woord of daad. Help elkaar de geduchte aanvallen van de duistere cabal te overleven en jullie zullen overleven. Alle hulp die jullie nodig hebben zal, wanneer de tijd daar is, voor jullie beschikbaar gemaakt worden. Jullie hoeven niet meer lang te wachten.

Ik vraag jullie Liefde en Licht te sturen naar ROME en haar leylijnen en obelisken om zo te verhinderen dat ze de controle over de mensheid overnemen. Ze hebben niet het beste met jullie voor. Hun subtiele woorden zijn leeg. Hun bedoelingen zijn inderdaad heel obscuur. Veronica had het geluk uit de eerste hand te kunnen spreken met goedwillende zielen die begrijpen wat er gaande is. Ze werken ten bate van jullie. Het was heel verhelderend voor haar. Een oorlog werd gevoerd en velen lieten het leven omdat een bepaald land wilde vasthouden aan een heel belangrijk leylijnenknooppunt, zodat de goede energie niet vrijgemaakt kon worden ten behoeve van de mensheid. Ze dumpen er nu allerlei chemisch afval en troep op. Wordt het plaatje nu duidelijk genoeg voor jullie wat betreft het belang van leylijnen? Neem jullie leylijnen terug. Ze behoren aan jullie toe, niet aan de cabal.

Ja, mijn lief, je was in gevaar toen die vrouw vorige week je huis probeerde binnen te dringen. Ze kwam om je schade te berokkenen maar we waarschuwden je voor het dreigende gevaar en je weigerde haar toegang te verlenen. Je moet op je hoede zijn voor dergelijke gebeurtenissen. Je dient je missie te vervullen samen met hen die geselecteerd zijn om naast je te werken. Je hebt de gebeden van de mensheid nodig om ze tegen de duistere kant te beschermen. Het Gouden Tijdperk heeft de medewerking van de mensheid nodig om van start te gaan.

Mijn lieve Veronica, zorg goed voor jezelf. Wees lief voor jezelf en wees klaar om direct in actie te komen wanneer we je nodig hebben.

Altijd, je aanbiddende,

Monty.


Vert. Marja/Rob

maandag 1 juni 2015

Montague Keen, 31 mei 2015, NL

Boodschap van Montague Keen, Zondag 31 Mei 2015


IN EEN TIJD VAN UNIVERSEEL BEDROG IS HET VERTELLEN VAN DE WAARHEID EEN REVOLUTIONAIRE DAAD.
George Orwell

Zij die heersen terwijl ze in de schaduw vertoeven, veroorzaken chaos in Europa. Wees ervan verzekerd dat dit altijd hun PLAN is geweest. Ze geven niet om het lijden van de ongelukkige mensen die op de roerige zeeën sterven: ze zijn door geen enkel land gewenst. Bestudeer wat door de heersende klasse werd gedaan om in de eerste plaats in die landen chaos te veroorzaken. WIE DE CHAOS VEROORZAAKT heeft die volgde op de inval in deze landen. Alles was GEPLAND, tot in het kleinste detail.

Ze willen niet dat de Engelse, Ierse, Franse, Duitse en Italiaanse volken overleven. Ze willen dat deze hun raciale identiteit verliezen. "Het Plan" is om alle vormen van nationale identiteit te vernietigen; om zoveel mogelijk mensen te vernietigen zodat alleen de sterksten de chaos, waar de Europese landen met opzet in zijn gestort, kunnen overleven.

Dit is de meest ernstige situatie waar jullie mee te maken hebben gekregen; en jullie zullen het het hoofd moeten bieden, sneller dan jullie denken. Zij die plannen de mensen tegen elkaar uit te spelen, leunen achterover en genieten van de chaos, hopend dat vele levens afgebroken zullen worden. Ze zijn niet van jullie wereld maar ZE GEBRUIKEN JULLIE om hun wensen uit te voeren. Ze spreken in jullie benarde situatie zulke 'vriendelijke' en 'begripvolle' woorden tegen jullie uit, terwijl ze er ondertussen van genieten hoe gemakkelijk jullie te manipuleren zijn.

Ik vraag jullie om alle etiketten te verwijderen en de zaken te zien zoals ze zijn, niet zoals de propaganda jullie vertelt hoe het is. Jullie wereld wordt overal om jullie heen vernietigd. Vertrouw je eigen onderzoek. Doe een stap achteruit wat betreft de propaganda, want het zijn totale leugens. Gaan jullie in actie komen om te voorkomen dat jullie nalatenschap overal om jullie heen vernietigd wordt?

Ze vernietigen elk bewijs van jullie WARE GESCHIEDENIS wanneer hun legers een land binnenvallen. Hen wordt OPGEDRAGEN allereerst de oudheidkundige artefacten en gebouwen te vernietigen, elk stuk bewijs dat in vervlogen tijden beschaafde mensen daar ooit gewoond hebben; voor de inval door degenen die jullie alles af willen nemen. 'Mindcontrol' was hun wapen en jullie zijn in al hun tactieken getrapt. Religie is hun meest succesvolle wapen geweest.

Op de 24e September, zal het hoofd van de Religieuze Mindcontrol bij de Verenigde Naties een ontmoeting hebben met het hoofd van de Verenigde Staten om jullie toekomst te bepalen. Hebben jullie hiermee ingestemd? Hebben jullie überhaupt enige ruggengraat? Trap niet in de VAL om bij jezelf te denken dat je niets kunt doen. Geloof me, jullie zijn tot veel in staat. NEE is een eenvoudig drieletter woord, dat jullie niet vaak genoeg gebruiken. Jullie kunnen niet de overname van jullie wereld waarnemen en dan geen vinger uitsteken.

Ze zijn eveneens voornemens geld af te schaffen, zodat alleen een chip zal bepalen of jullie eten kopen of niet. DIT IS DE TOTALE CONTROLE VAN DE MENSHEID. ZE ZULLEN JULLIE HIERVAN EEN PRACHTIG BEELD SCHETSEN OM DE ONDERGESCHIKTEN ERVAN TE OVERTUIGEN DAT HET VOORDELEN HEEFT OM NIET MEER MET GELD OM TE HOEVEN GAAN. Maar niets dat ze ten behoeve van jullie naar voren brengen zal jullie op welke manier dan ook helpen. Alleen zij zijn in staat lief naar jullie te lachen terwijl ze het mes in jullie hart steken. Ze zien jullie niet als gelijken……..en dat is waar het om gaat.

Jullie vechten nu voor je uiteindelijke overleving, dus er is geen tijd te verliezen. Kijk met mededogen naar hen die vandaag de dag op de zeeën worstelen. Vandaag zijn zij het, morgen hoogstwaarschijnlijk jullie. De verwoesting van jullie wereld voltrekt zich overal om jullie heen. Wat doen jullie om dat te voorkomen? Als jullie hun duivelse plannen eens doorzagen, zoals wij dat aan deze kant van het leven kunnen, zouden jullie niet zo meegaand zijn. Jullie bevinden je in een nijpende situatie. Jullie zijn allemaal Palestijnen en jullie zullen, als de zaken zo doorgaan als ze nu doen, hetzelfde lot ondergaan als zij.

Mensen over de hele wereld riskeren hun levens om jullie de waarheid te brengen met als doel jullie de weg vooruit te laten zien. Wat ben jij bereid te doen? Jullie kunnen deze strijd winnen. Neem de beslissing om nooit op geen enkele manier aan de overname van jullie wereld mee te werken. Ze kunnen dit niet zonder jullie hulp. Verbind je met het Opperste Wezen, de Bron. Omzeil de tussenpersonen; die waren als kunstgreep ingezet om jullie te controleren. Jullie zijn machtige wezens van Licht, wiens Licht gedoofd is door religie. Het is tijd dat Licht te laten stralen aangezien het de duivelse duistere machten die jullie onderdrukken zal blootleggen.

Jullie leven in een wereld van overvloed maar jullie hebben je hebzuchtige onderdrukkers toegestaan dat van jullie af te nemen. Jullie zijn met velen, zij met een paar. Vergeet dat nooit. Ik heb jullie altijd verteld dat ze uiteindelijk terug zouden moeten keren naar waar ze vandaan kwamen en dat alleen de allerslechtste tot het einde zouden blijven. Hun tijd raakt op. Ze hebben elk land en iedere machtsstructuur op Aarde geïnfiltreerd. Ze controleren en zijn de raadgevers van hun marionetten. Hun tentakels zijn overal zichtbaar. Ze zijn heel slim maar ze zijn HET DUISTERSTE KWAAD.

Wij aan de kant van de geestenwereld van het leven, evenals jullie vrienden van andere planeten zullen naast jullie staan om je hier door heen te leiden. Alle technologie die jullie nodig zullen hebben om te herstellen en te genezen, zal voor jullie beschikbaar zijn. Jullie zullen dan in een positie komen waarin jullie een wereld van overvloed voor iedereen kunnen creëren. Wanneer jullie overgaan naar de Geestenwereld zal alles duidelijk worden. Het is stuitend om de kwaadaardige corruptie te zien terwijl de mens temidden van de chaos blijft worstelen om te overleven.

Visualiseer een vreedzame wereld en maak het waar. Iedere gedachte heeft zijn eigen energie.

Mijn lief, je hebt op iedere manier veel te verduren. Wij werken met je samen om ervoor te zorgen dat de zaken zo lopen zoals zou moeten.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty

Website: www.montaguekeen.com

Vert.: Marja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/