zondag 27 februari 2011

Montague Keen, 27 februari 2011

Montague Keen, zondag 27 februari 2011


Nu jij je vleugels uitslaat zijn er meer mensen die ons komen assisteren, elk van hen brengt zijn of haar eigen specifieke expertise en speciale kennis met zich mee. Zij kwamen 4 dagen samen in ons huis en deelden hun ervaringen, de Energie in ons huis was op zijn zachtst gezegd spectaculair. Jij, mijn liefste, kreeg de Mer Ka Ba in 3D met 8 Punten, precies waar ik om gevraagd had net nadat ik was overgegaan, jij vroeg jezelf af: “Hoe wist Gordon dat ik dit nodig had.” Nu, mijn liefste, wij hebben hem dit ingefluisterd, zijn verbinding met ons werk is tot stand gebracht door ons in het Netwerk. De stukjes van de grote puzzel komen samen. De ontwaking versnelt, elk Land zoekt de Waarheid.


Terwijl de Duistere Cabal onrust veroorzaakt en de massa opstaat om de Despoten te verwijderen die de Cabal al jaren aan de Macht hebben gehouden, kozen zij zorgvuldig andere despoten waarvan sommigen nog erger zijn dan diegenen die zijn afgezet. Het doel van de oefening is het creëren van een excuus om Iran binnen te vallen. Om de Cabal aan de Macht te houden is het nodig bloed te vergieten, het maakt hen niet uit van wie dat bloed is, Legers kunnen worden gecreëerd voor dit doel alleen. Jullie werd verteld dat er maar zeer weinig Nucleaire Wapens bestaan, maar zij doen het voorkomen dat vele landen ze hebben en dat ze een bedreiging zijn voor vrede, en dus moet dit worden volgehouden, dit is een mythe die gecreëerd is om ANGST te veroorzaken. Hun vermogen om Angst te veroorzaken over “Massavernietigingswapens” zal niet meer geaccepteerd worden, mensen beseffen dit soort wanstaltige leugens, zij weigeren hier nog voor te vallen.


Ben je ervan bewust dat wanneer Religies spreken over God, jullie je moeten afvragen of dit de God van Liefde en Licht is of dat het Lucifer is die zichzelf ziet als een God van Wraak, Hellevuur en Verdoemenis, degene die gebruikt wordt om de massa te beheersen. De God van Liefde, het SUPERIEURE WEZEN, is hij die Liefde en Medeleven in alle zielen inspireert die Vrede en Waarheid zoeken. De Wedloop, die treffend vernoemd is, zal worden gezien als een truc om jullie bezig te houden, om jullie te controleren door het voortdurend streven naar een grotere rijkdom en positie, dat maakt jullie niet gelukkig en vervuld, alleen Liefde zal dat doen. Herbeoordeel jullie waarden, kijk naar jullie leven, waar staat Liefde in jullie lijst van prioriteiten?


De Nieuwe Wereld Orde heeft Plannen om Holografische Beelden in de Lucht te creëren zodat mensen zullen geloven dat zij de vervulling van oude profetieën zien, zij zullen “UFO’s” en Vliegende Schotels laten zien die niet ECHT zijn. Net genoeg Waarheid zal onthuld worden aan de argeloze wereld om hen te laten aanhaken aan de GROTE LEUGEN. Zij zullen voorwenden dat dit de God van Liefde is die de Oude beloften vervult, terwijl het in feite de Nieuwe Wereld Orde is, haar Misleiding en Verleiding op een gigantische schaal, het zal overtuigend en levensecht lijken, het zal de ANTICHRIST zijn. Star Wars, een combinatie van Elektromagnetische Straling en Hypnose op een gigantische schaal. Zij hebben aan alles gedacht in hun laatste poging om jullie wereld over te nemen. Wij zullen niet aan de zijlijn staan en dit laten gebeuren, wij zullen iedereen die in het Licht loopt begeleiden en beschermen.


Mijn liefste, het mag lijken dat ik Hel en Verdoemening preek, echter, mijn enige intentie is om te beschermen en te waarschuwen voor deze Kwaadaardige Daden, zodat jullie niet gealarmeerd worden door de beschreven gebeurtenissen. Ik zou elke zondag over de wonderen van het Leven na de dood kunnen schrijven terwijl op Aarde degenen die ik liefheb proberen om te gaan met zulke verschrikkelijke gebeurtenissen en worstelen voor hun overleving in deze Donkere Tijden. Jullie zijn bijna aan het einde van de Tijden zoals jullie die kennen, de overgang zal alles de moeite waard maken, jullie zullen snel de slechte momenten vergeten, en zullen verheugd zijn als jullie allemaal samenkomen in Liefde en Harmonie. De Mannelijke Energie met gigantische Ego’s zal alles verliezen waarnaar zij streefden, al honderden jaren, het zal voor hun ogen vervagen. De Vrouwelijke Energie zal weer controle nemen om een Vredevolle Wereld te creëren waarin iedereen Vrijheid en Vrede zal kennen, er zal voedsel en assistentie zijn voor die landen die nooit een kans hadden tijdens het andere regime. Vrijheid, echte Vrijheid zal de norm worden. Dit is de toekomst die jullie nu creëren.


Jullie vrienden van andere Planeten staan klaar om jullie te helpen met hun geavanceerde kennis in elk gebied van het leven dat jullie willen verbeteren, iedereen zal hiervan profiteren. Planeet Aarde is teruggehouden, informatie over andere Planeten en hun Inwoners is geheim gehouden mochten jullie het willen onderzoeken, zij hebben altijd geweten dat Wezens van andere Planeten de Aarde bezocht hebben, zij hebben hiervan door de eeuwen ruimschoots bewijs achtergelaten. De Duistere Cabal hebben Schepen van andere Planeten neergeschoten, het is allemaal voor jullie geheim gehouden. Zij willen niet dat jullie de Waarheid weten over het feit dat het Universum bewoond is, zij vrezen dat zij de controle zouden verliezen. Zij zullen snel terug moeten keren naar de Planeet waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen, de Aarde zal hen niet langer tolereren. Ik heb altijd gezegd dat de Waarheid jullie vrij zou maken, vrij om te reizen naar delen van jullie Wereld waar jullie nooit iets van mochten weten en naar andere Planeten, de beperkingen zullen worden opgeheven. Alles dat de Cabal heeft gecreëerd om jullie te overheersen zal voor altijd verdwijnen. Onze Werelden zullen samenkomen, Liefde zal superieur regeren en jullie, jullie allemaal, die zo hard gewerkt hebben, die de kritiek moesten verduren en mishandeling om jullie van je Pad af te brengen, zullen je dromen vervuld zien.


Ja, dit zijn moeilijke tijden, maar zij zullen eindigen. Ken het belang van het werk dat je doet. Creëer Liefde waar je ook gaat, toon Liefde aan iedereen die je ontmoet. Dank je mijn liefste voor alles wat je doen om onze dromen te vervullen. Ik zal altijd jouw aanbiddende Monty zijn.Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION


http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

dinsdag 15 februari 2011

13 februari 2011Het is nu tijd om naar de toekomst te kijken, om het verschrikkelijke verleden voor altijd achter jullie te laten en voorwaarts te gaan in het Licht.
Montague Keen, zondag 13 februari 2011
Gechanneld door Veronica KeenWij hebben de machtige en invloedrijke personen gevolgd die achter de scènes jullie wereld regeren, terwijl zij op een achterbakse manier hun mensen in gereedheid brachten, en terwijl zij op hetzelfde moment de mensen van Egypte hebben voorgewend dat zij kunnen uitzien naar Vrijheid… Er is niet één land ter wereld waar vrijheid is. Jullie zijn allemaal in gevangenschap en worden overheerst, jullie zien alleen de tralies niet, het wordt allemaal heel slim gedaan. Het is alleen dat sommigen van jullie denken dat ze vrij zijn, en zich vervolgens overtuigen dat ze dat zijn, het is allemaal illusie. De Mensheid wordt vandaag de dag meer overheerst dan ooit in de Geschiedenis van de Beschaving. Camera’s bekijken elke stap die jullie nemen, belastingen binden jullie, er zijn Wetten die absoluut alles omvatten.


Waar jullie naartoe werken is Werkelijke Vrijheid voor iedereen. Wij zullen dit bereiken, wij hebben technologie die zeer ver vooruit is op alles dat jullie overheersers hebben, wij hebben hen laten zien dat wij Raketten kunnen ontmantelen. Hun kwaadaardige plannen zullen niet zo gemakkelijk verlopen als zij gepland hadden. Houd vertrouwen in ons, wij zijn bij jullie op elk moment. De plannen voor de Overgang staan allemaal klaar, het zal gebeuren als de tijd rijp is. Als jullie toch eens een glimp zouden kunnen opvangen van wat jullie voortbrengen, een toekomst zo goed dat het tijd zal kosten om eraan te wennen. Denk er eens een moment aan… geen Oorlog, geen Armoede, gelijke rechten voor iedereen, WERKELIJKE VRIJHEID, de Waarheid over wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen en de echte Geschiedenis van jullie wereld, denk er eens aan, jullie Zielen zullen weer van het Licht van de Eeuwige Liefde kunnen genieten.


Wij zijn ons bewust dat de gevoelige mensen onder jullie reageren op de gigantische veranderingen die plaatsvinden, jullie weten in jullie Zielen dat deze veranderingen plaats moeten vinden. Jullie worden verheven tot Volledig Bewustzijn, dit zal wat aanpassingsvermogen vergen van jullie kant, zowel fysiek als emotioneel, en al het negatieve zal haar grip op jullie verliezen. Dit moet beschreven worden, jullie creëren Geschiedenis, ieder van jullie die voor het Licht werkt. Er is niets om bang voor te zijn, jullie vrienden van andere Planeten staan klaar om jullie te helpen, accepteer hen alsjeblieft, zij zijn jullie vrienden. Jullie zullen jullie wereld met nieuwe ogen zien als jullie opstijgen uit het Duister dat jullie opgedrongen was. Jullie zijn bewust onwetend gehouden van het feit dat jullie Regeringen al vele jaren assistentie van ons hadden. Wij kwamen om te helpen, maar hun plannen waren om Hongersnood en Ziekte te verspreiden met als doel (in hun woorden) “Ruim de Bevolking op”. Jullie maakten recentelijk een instroom van Rampen mee, allemaal zorgvuldig gestuurd en door de mens gemaakt, om het nog maar niet te hebben over de Hersenspoeling die wordt uitgevoerd op jullie allemaal, hoe minder jullie lezen over en luisteren naar hun propaganda, hoe beter. Wij konden een aantal van hun pogingen om de Derde Wereldoorlog te starten verhinderen. Hoe meer goede Energie jullie kunnen creëren hoe minder zij zullen bereiken.


Hoe meer van jullie zich openen voor de Geest, hoe gemakkelijker het voor ons zal zijn om Telepathisch te communiceren. Alleen in een Seance is Taal noodzakelijk zodat iedereen die aanwezig is weet en begrijpt wat hen gepresenteerd wordt. Seances, als zij uitgevoerd worden in Liefde en in Harmonie, zijn een plezierige ervaring voor iedereen die erbij betrokken is aan beide kanten van het Leven. Wij werken hard om jullie wereld te bevrijden van alle negatieve invloeden. Jullie zullen geschokt zijn als jullie je de volledige omvang van de Corruptie zullen realiseren. Het zal voor jullie niet gemakkelijk zijn om te zien dat Instituten, Religies, e.d. worden ontmaskerd waarin jullie vertrouwen hadden. Dit omdat de God aan wie zij gehoorzaamheid eisten niet God is, het Superieure Wezen van Liefde en Licht waarvan jullie aannamen dat hij het was. Jullie wereld is bewust misleid, het was een sluw plan dat succesvol was zonder dat ook maar iemand vermoedde wat er werkelijk gaande was. Zij hebben verhalen bedacht die jullie allemaal zouden accepteren als de absolute Waarheid, in deze omstandigheden konden jullie weinig anders, maar jullie zullen het grote plaatje snel zien, er zal vreugde zijn op een schaal zoals nooit ervaren op Aarde. Het is nu tijd om naar de toekomst te kijken, om het verschrikkelijke verleden voor altijd achter jullie te laten en voorwaarts te gaan in het Licht.


Mijn liefste, jouw leven is zo druk geworden, probeer te rusten, er is veel te doen. Tot de volgende keer dat wij schrijven stuur ik je al mijn liefde, mijn eigen liefste Valentijn. Jouw aanbiddende Monty.


Vertaling: Puk


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 6 februari 2011

Montague Keen, 6 februari 2011


De ontwaking die wij beloofden vindt plaats, mensen ontwaken eindelijk voor wie zij zijn, Wezens van Licht die in de duisternis gevangen zaten. Geloof me, als het Licht eenmaal is gevonden en herkend is er geen weg terug.

Herinner je altijd dat Liefde jullie grootste aanwinst is, wij aan deze kant van het Leven zenden zoveel liefde naar jullie allemaal, wij zijn hier altijd voor jullie.Montague Keen, zondag 6 februari 2011
Gechanneld door: Veronica KeenDe ontwaking die wij beloofden vindt plaats, mensen ontwaken eindelijk voor wie zij zijn, Wezens van Licht die in de duisternis gevangen zaten. Geloof me, als het Licht eenmaal is gevonden en herkend is er geen weg terug. Het is prachtig te zien hoe mensen samenkomen in harmonie met één doel in gedachten, om de corrupte leider te verwijderen en te proberen een betere toekomst voor hun mensen te creëren. Zoals ik in het verleden al gezegd heb kan het gedaan worden, de Macht is echt bij degenen aan de bodem van de Piramide, jullie zien dit nu gebeuren.


Als mensen samenkomen in Vrede om Gerechtigheid te zoeken, nemen Religie en Politiek de achterbank, het is de Macht van de Mensen in actie. De energie die zij creëerden was krachtig, geweren en bommen zijn niet nodig om verandering te brengen, het is het samenkomen van mensen die niet langer bang zijn voor degenen aan de macht. De machthebbers creëren de Angst, het is aan jullie allemaal of je dit accepteert. Hun moedige acties zijn een les geweest voor iedereen die zoekt naar Waarheid en Gerechtigheid. Bid alsjeblieft dat zij niet geleid worden naar het accepteren van iemand die door de vijanden van Egypte is neergezet om de mensen te misleiden zodat zij [de vijanden] geaccepteerd worden. De mensen moeten de Achtergrond en Connecties van iedereen onderzoeken die zichzelf naar voren schuift om President te worden. De Overname van Egypte is zeer zorgvuldig gepland, de mensen werden tot zo’n laag niveau gebracht dat zij geen andere keuze hadden dan het onmiddellijke ontslag te eisen van die persoon wiens loyaliteit bij zijn Meesters lag … niet bij de mensen van Egypte. Bid dat de mensen door de propaganda heen kijken en wijs zullen kiezen.


Mijn liefste, het was geweldig om deze week fysiek bij je te zijn, ik voelde dat je dat nodig had, het kost veel Energie, dus ik kan dit niet vaak doen, maar het brengt vreugde voor ons beiden. Ik verras je nog steeds graag af en toe. Het is fijn voor mij te zien dat je nog steeds mijn verjaardag viert, dank je.


Mensen worden naar je toegebracht zodat je door kunt gaan met ons werk. Jullie zijn allemaal medescheppers van jullie wereld, het is aan jullie allemaal een Wereld te creëren waar Waarheid en Liefde echt zijn, niet bezit en macht. Jij en ik leerden de ware betekenis van Liefde en hoe te leven in Liefde, want als je Liefde hebt, heb je ALLES. Door Liefde zullen jullie herontdekken wie je werkelijk bent, verbind je weer met de Ziel omdat het de Deur naar het Licht opent en jullie uit jullie zelf opgelegde gedachtegevangenis leidt zodat jullie zullen genieten van een vrijheid die je nog nooit gekend hebt. Dit is een tijd van grote verandering, ben moedig, ga erin mee en jullie zullen het leven ervaren als nooit tevoren. Loop weg van de ketenen van overheersing, ga door naar het Licht met plezier in jullie harten. Accepteer het nieuwe begin, het is tijd voor verandering in alle dingen.


De Duistere Cabal proberen het karakter van degenen die jullie vertrouwen te vernietigen, hun intentie is om situaties te creëren waarbij ze fotografen en kinderen gebruiken zodat David Icke onschuldig gefotografeerd kan worden met kinderen en volwassenen. Daarna zullen ze proberen te beweren dat David een pedofiel is, niets is verder van de waarheid, zij hebben alles geprobeerd om hem te vernietigen, zij zinken zo diep, het laat alleen maar zien hoe bang ze voor hem zijn. Al degenen in het Licht weten dat dit Niet Waar is, de corrupte mensen zullen zichzelf ontmaskeren als ze doorgaan met dit gruwelijke plan tegen een man wiens leven is gewijd aan Waarheid en Licht. Zij doen veel om te proberen jou te vernietigen mijn liefste, zoals brieven, alleen de zwakke en onzekere mensen zijn bang om tegen hen in te gaan, hen ontbreekt ruggengraat.


Je had deze week een samenkomst met gelijkgestemden, beter dan je verwacht had, dit is onderdeel van ons Plan. Hun begrip van dat wat gaande is in de wereld was zo veel groter dan jij verwacht had. Er is daar echte vriendschap en respect voor jou.


Wij beloofden dat de Waarheid onthuld zou worden en mee afgerekend. De corruptie is ongelofelijk, de Kerk, Politieke leiders evenals organisaties waarop mensen moesten kunnen vertrouwen worden ontmaskerd, het is fraude op een gigantische schaal. Nu alles ontmaskerd is zal het interessant zijn om te zien welke stappen genomen worden om te voorkomen dat de Waarheid wordt gepresenteerd aan de massa. Kijk naar degenen die zullen proberen de situatie te controleren…. Er is geen schuilplaats voor Corrupte mensen, zelfs niet ondergronds…. als zij eventueel ontsnappen aan Gerechtigheid: de DOOD komt voor ons allemaal, en dan is er geen ontsnappen mogelijk, dan zullen zij de consequenties van hun Corruptie onder ogen moeten zien.


Als de corrupte mensen verwijderd zijn zullen de mensen het soort Wereld creëren waar zij alleen maar van droomden. Wat je vandaag de dag doet zal je helpen bij het creëren van het soort Wereld waarin jullie je kinderen willen laten opgroeien. Jullie, ja jullie allemaal die van het Licht zijn, zijn de mensen die gekozen zijn om deze verandering te laten gebeuren. Jullie zijn geliefd en beschermd, worden geleid in alles wat jullie doen, het Superieure Wezen koos jullie om terug te keren naar de Aarde zodat de Overgang nu bereikt kon worden, dit is waarom jullie allemaal samen kwamen, zelfs hoewel jullie in vele verschillende Landen zijn. Jullie zijn allemaal één grote uitgestrektheid van Licht en Liefde, jullie Licht breidt zich verder uit, het reikt uit naar iedereen die het Licht zoekt.


Nu meer mensen over de wereld hun stem vinden en zich uitspreken, zullen dingen veranderen, herinner je altijd dat Jullie Met Veel Zijn, Zij Zijn Maar Met Weinigen. Hun Kwaadaardige Plannen zullen niet slagen tenzij jullie hen helpen, zij kunnen het niet alleen doen, zij hebben jullie daarvoor nodig….. 2011 zal een interessant jaar blijken te zijn, er zullen vele veranderingen komen, sommigen Natuurlijk en sommige door de Mens gemaakt, maar jullie hebben geleerd het verschil te zien, dat is een grote stap voorwaarts, jullie worden niet gemakkelijk meer voor de gek gehouden.


Herinner je altijd dat Liefde jullie grootste aanwinst is, wij aan deze kant van het Leven zenden zoveel liefde naar jullie allemaal, wij zijn hier altijd voor jullie. Mijn liefste, je hebt een aantal interessante mensen leren kennen deze week, dit is pas het begin, onze plannen zijn groots, wij zullen slagen. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Vertaling: Puk
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/