zondag 31 oktober 2010

Montague Keen, 31 oktober 2010Jij vroeg of er andere Wezens in jullie Planeet leven, ja dit is zo. Zij leven onder jullie zeeën, jullie zijn niet alleen op jullie Planeet. Er zijn Wezens op vele Planeten, waarom zou men denken dat dit alleen op Planeet Aarde zo is?

Neem jullie Wereld terug, jullie Trots, jullie Eer. Verbind je opnieuw met je Ziel, weet wie jullie zijn. Niemand heeft heerschappij over iemand anders. Wij werken met jullie om Vrede en Harmonie te brengen voor allen.

Montague Keen, zondag 31 oktober 2010
Channeller: Veronica Montague KeenWat een prachtige dag hadden wij gisteren toen beide kanten van het leven samenkwamen in een vreugdevolle eenstemmige samenklank, om met jullie allemaal te kunnen praten en informatie te brengen die belangrijk is voor de overgang die plaatsvindt. Ons doel is jullie te leiden naar de 5e Dimensie zonder af te veel problemen. De duistere machten proberen wanhopig barrières op te werpen om dit te verhinderen, ze verspreiden valse informatie om vrees voor een aanval te creëren terwijl zij in feite degenen zijn die bang zijn ontmaskerd te worden en hun controle te verliezen. Dus geven ze deze foutieve informatie. Tegen het einde van de week zullen er meer verhalen over aanvallen zijn die niet gegrond zijn, terwijl wat zij in feite wanhopig proberen te doen is Verlichting voorkomen en controle te houden. Omdat zij degenen zijn die bescherming nodig hebben, proberen zij een oorlogssituatie te creëren. Dit, zo geloven zij, zal hen in goed daglicht plaatsen. De laatste keer ging het over Irak en massavernietigingswapens die niet bestonden, welk verhaal zullen zij deze keer brengen?


Zij doen het allemaal zelf… zij ontrollen hun eigen lotsbestemming. Hun Werelddominantie komt snel ten einde. Mensen zullen niet dom genoeg zijn om deze keer hun verhalen over vijanden en vernietigingswapens te geloven. Jullie zullen al deze bastions van controle en Macht zien ineenstorten als een kaartenhuis… het gebeurt al. Jullie zullen snel het aftreden van Elizabeth de 11e van Engeland zien. Jullie zullen de onthulling zien van de Ware Geschiedenis van jullie wereld en daarmee de onthulling van de tijd eeuwen geleden waarin alle verschrikkelijke corruptie startte en die al die tijd uit jullie zicht is gehouden.


Er zijn mensen wier werk en woord voor 100% vertrouwd kunnen worden, David Icke en Michael Tsarion, mannen van Eer en Waarheid. David werd met een reden naar jou (Veronica) gebracht, David spreekt met jou mijn liefste op een veel hoger niveau, dat algemeen niet bekend is. Wij vertellen je wie je moet vertrouwen, H.M. werd ook gezonden, je kunt hem vertrouwen, hij is één van de paar gekozenen, wij zullen jou snel informatie voor hem geven die hij goed zal begrijpen.


John (Dr. John Mack) was opgetogen toen jij hem gisteren onmiddellijk herkende. Oude Geschiedenis interesseert hem zeer, hij is nu druk bezig de periode te onderzoeken waarover jij vragen stelde, hij zal je met plezier adviseren hoe voort te gaan en hij kijkt uit naar zijn volgende bezoek. Hij zei dat jij 10 punten verdiende voor je onmiddellijke herkenning! Ja, dat was een zeer interessante periode in de geschiedenis van jullie wereld, het was het moment dat de Corruptie in alle ernst begon en de valse informatie geplant werd, dood was de straf voor hen die er vraagtekens bij zetten.


Jij vroeg naar D.F., ja, ik heb hem twee keer ontmoet, korte bezoeken. Het was niet wat hij verwacht had, hij verwachtte op een veel hoger niveau te komen. Hij bevindt zich niet in een laag niveau, maar niet zo hoog als hij verwacht had, hij is niet waar John en ik zijn. Ja, hij had verwacht bij ons te zijn maar dat is niet mogelijk. Wij konden het nooit goed met elkaar vinden, en dat is niet veranderd. Hij moet rust houden. Ja, hij zal communiceren maar niet op dit niveau. Mensen hebben nog steeds een verkeerd idee over deze kant van het leven.


Ja liefste, de breuklijnen die elkaar raken zullen nog steeds rampen veroorzaken, Californië zal een ramp kennen. Ik kan je niet een exact tijdstip geven, maar zij beseffen dit en zijn bezorgd over de bewegingen. Dit zijn allemaal natuurlijke rampen, zij kunnen niet gestopt worden. Jij vroeg of er andere Wezens in jullie Planeet leven, ja dit is zo. Zij leven onder jullie zeeën, jullie zijn niet alleen op jullie Planeet. Er zijn Wezens op vele Planeten, waarom zou men denken dat dit alleen op Planeet Aarde zo is?


Ik vertel jullie al 6 jaar dat Opwarming van de Aarde een mythe is die gebruikt wordt om jullie nog meer te controleren en jullie laat betalen voor het voorrecht. De ontslagbrief van HAROLD LEWIS, Emeritus Hoogleraar in de Natuurkunde aan de Universiteit van Californië, Voorzitter van APS studie voor Nucleair Onderzoek, etc. etc.: deze Eerbare man heeft de moed gehad om te onthullen van wat hij noemt “de grootste en meest succesvolle pseudowetenschappelijke FRAUDE” die hij als natuurkundige ooit gezien heeft. Als de Mens de waarheid leert over zijn Geschiedenis, vraag ik me af of dit het zal overtreffen als de grootste zwendel. De duistere Cabal gebruikt al het mogelijke om de Mensheid te domineren en controleren. Nu de Mensheid het licht ziet en vragen stelt, pakken jullie, de Cabal, nog eenmaal terug op OORLOG om ontmaskering te voorkomen. Wie zal jullie nog geloven, mensen kunnen niet langer als schapen geleid worden. Jullie dagen zijn geteld, ga gracieus of ervaar de ontmaskering en de wraak van hen die jullie gebruikten om jullie rijkdom te creëren.


Als mensen de Waarheid ervaren en zich realiseren hoe zij gebruikt en misbruikt zijn door diegenen die zij vertrouwden, zullen zij het moeilijk vinden hun woede te beheersen. Herinner jullie dat het aan jullie is om een Wereld van Vrede en Begrip te creëren, stap weg van hun verborgen kwaadaardigheid, hun psychopathische invloed die jullie onder controle hield en die jullie wereld bestuurde. Neem jullie Wereld terug, jullie Trots, jullie Eer. Verbind je opnieuw met je Ziel, weet wie jullie zijn. Niemand heeft heerschappij over iemand anders. Wij werken met jullie om Vrede en Harmonie te brengen voor allen.


Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation


Vertaling: PukTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATIONhttp://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available onzondag 24 oktober 2010

Montague Keen, 24 oktober 2010

De opwinding wordt groter in jullie wereld nu de waarheid wordt onthuld en ontwaking plaatsvindt.


Het is een plezier dit te zien mijn liefste.


Jullie staan aan de rand van volledig bewustzijn.
Montague Keen, zondag 24 oktober 2010
Channeller: Veronica Montague Keen


De opwinding wordt groter in jullie wereld nu de waarheid wordt onthuld en ontwaking plaatsvindt. Het is een plezier dit te zien mijn liefste. Ons werk gecombineerd met andere ontwaakte zielen heeft dit voortgebracht, jullie staan aan de rand van volledig bewustzijn. Nu meer mensen niet meer samenwerken met het corrupte systeem dat jullie eeuwenlang heeft opgesloten en beheerst, zien jullie het Licht van vrijheid, Liefde en Vrede voor alle mensen. Kijk alleen naar diegenen die het Licht omhelzen.


Er zijn mensen die zichzelf Physical Researchers [Onderzoekers naar Ruimte en aanverwante zaken] noemen die schuldig zijn aan het onthouden van de waarheid voor jullie. Dit is waarom ik jou vroeg geen zaken te doen met diegenen waarmee ik gewerkt had en die probeerden mijn werk te verhinderen voordat het het daglicht zag. Herinner mijn liefste, dat toen ik in mijn ziekenhuisbed lag na een bypass operatie, zij samenspanden tegen mij, zij slaagden er bijna in de publicatie van het Scole Rapport te verhinderen. Het rapport waaraan ik zo hard had gewerkt. Zelfs diegenen die het deden voorkomen alsof zij mij steunden deden hun uiterste best om publicatie te verhinderen en lieten het mij alleen na onder grote druk gezet te zijn publiceren als onderdeel van het SPR werk, niet in boekvorm zoals ik had gewild.


Wij hebben alle brieven die in die tijd beschreven werden. Het was een harde les voor ons beiden, kijk niet naar wat er staat, hun acties op zichzelf onthullen de waarheid. Het spijt mij, mijn liefste, dat al die verschrikkelijke herinneringen wederom naar de voorgrond komen bij het nieuws van het overlijden van David Fontana. Hij moet nu de realiteit van het Volgende Leven onder ogen zien, het was niet bepaald wat hij verwacht had, dood is een prachtige ervaring, een die jullie ooit allemaal zullen kennen.


Nu naar meer belangrijke zaken mijn liefste. De Duistere Cabal worstelt om te overleven nu jullie wereld ontwaakt, zij zijn echt wanhopig. Zij hebben jullie wereld meedogenloos geregeerd zonder ook maar enigszins rekening te houden met de Mensheid. Zij hebben het leed genegeerd dat hun plunderen veroorzaakt heeft. Hun rijkdom zal hen niet redden. Zij hebben geld gedrukt dat niet bestaat, zij hebben er rente over geheven, hun acties hebben Landen vernietigd evenals mensen die door hen in slavernij gehouden werden. Jullie beseffen allemaal de veranderingen die plaatsvinden, jullie voelen het in jullie Zielen. Er is krachtige Energie die jullie wereld omringd, jullie geloven niet langer de leugens over “jullie vijanden die jullie land zullen aanvallen”, dit is door jullie geschiedenis heen gebruikt, het werkt niet meer.


Jullie zijn onderdeel van het Goddelijke Plan om jullie Planeet te redden, jullie hebben mededogen voor diegenen die nog steeds problemen ondervinden als ze proberen te begrijpen wat er gebeurt, leid hen zachtmoedig voorwaarts. Wij hebben Poorten rond de wereld, wij zullen deze gebruiken om onszelf te laten zien, wij zullen jullie ondersteunen en leiden. Jullie zullen geleid worden naar alle informatie die noodzakelijk is om de veranderingen te maken die nodig zijn om Volledig Bewustzijn te bereiken. Jullie gaan het Tijdperk van Verlichting binnen, angst en vrees zullen niet bestaan, dat waren de hulpmiddelen van de Cabal. Jullie zullen kijken naar de families en Instituten die jullie wereld in slavernij gehouden hebben, jullie zullen jezelf afvragen hoe ter wereld jullie hun leugens hebben kunnen geloven. Jullie zullen leren de dingen te zien voor wat zij werkelijk zijn en niet zoals jullie gezegd is dat ze zijn.


Het is tijd om te ontwaken, voel de Goddelijke Liefde die jullie omringt. Als jullie bestuurders hun macht verliezen, zullen jullie hen zien voor wat ze zijn, dan zullen jullie eindelijk zien dat de werkelijke Macht bij jullie ligt, ja, bij ieder van jullie. Jullie zijn ieder Wezens van Licht wiens Licht werd verduisterd door de Cabal. Nu jullie ervaren dat jullie Licht terugkeert, zullen jullie jullie wereld ontdekken alsof je haar voor het eerst ziet. Jullie zullen niet langer voedsel eten dat besmet is, lucht inademen die verontreinigd is, ziekte zal nog maar een slechte herinnering zijn. Wij in het Netwerk hebben deze Overgang tot het laatste detail gepland.


Al diegenen die hun Rijken hebben gebouwd op Corruptie zullen vervagen uit het bestaan. De families die geplunderd en geroofd hebben en die leven van de rijkdommen van jullie wereld zullen alles wat geroofd was teruggeven. Gerechtigheid zal overwinnen, werkelijke Gerechtigheid, niet het soort dat jullie ervaren hebben. Niemand staat boven de Goddelijke Wet, iedereen moet zich verantwoorden voor hun acties, of ze nu op Aarde zijn of in het Volgende Leven. Jullie moeten allemaal je Goddelijke Doel vervullen. Leer om je uit te spreken als je onrecht ziet, herinner je dat als je niets zegt je toestemming geeft om het te laten voortduren en daarmee ben je medeplichtig. Ontdek je stem, spreek je waarheid, voel de Liefde die vrijkomt als je de angst en vrees uit je leven bant. Jullie zullen slagen, de Waarheid maakt jullie vrij, het is jullie tijd.


Ik ben aan jouw zijde gedurende deze Overgang, jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: PukTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

zondag 17 oktober 2010

Montague Keen, 17 oktober 2010Jullie hebben recent foto’s gezien van Graancirkels, sommigen hiervan zijn door de mens gemaakt, maar die cirkels die gemaakt zijn door Wezens van andere Planeten zijn daar geplaatst om informatie door te geven.Wij in het Netwerk zijn voorbereid om actie te ondernemen wanneer noodzakelijk, wij zullen er zijn, dit is onze plechtige belofte.
Montague Keen, zondag 17 oktober 2010
Channeller: Veronica Montague Keen
Mijn liefste Veronica, jullie leven beslist in opwindende tijden. Terwijl de Duistere Cabal wanhopig zoekt naar manieren om aan hun onwettelijke macht vast te houden, plannen zij een zeer diepe recessie op dit moment om de aandacht van de mensen af te leiden van dat wat er werkelijk gaande is. Wij hebben jullie verteld dat jullie Regeringen enorme hoeveelheden geld vasthouden, dit wordt zorgvuldig voor jullie verborgen, zij hebben geen schulden maar zij proberen jullie dit wel te laten geloven. Mijn liefste, als de Verandering compleet is, zullen velen van jullie met een besef van de verandering in Energie die plaatsvindt, denken dat zij zich moeten haasten en dat zij het niet kunnen bijhouden. Dit is omdat de Aarde sneller draait, jullie verliezen je humeur sneller, jullie DNA verandert, jullie zullen gewoon proberen deze veranderingen bij te houden. Een van de grote veranderingen is dat geld niet langer een functie heeft in jullie levens, ja, dit is moeilijk om je nu voor te stellen, maar herinner je dat wij dit hebben uitgelegd.


Er zijn 2 Kometen die snel op de Aarde afkomen en die tot op heden niet opgemerkt zijn door jullie Astronomen. Zij zullen de Aarde niet raken. Ook zullen de Aardplaten elkaar gaan raken, als zij langs elkaar schuiven zullen zij Vloedgolven en andere Rampen veroorzaken, dit was bedoeld te gebeuren. Jullie hebben recent foto’s gezien van Graancirkels, sommigen hiervan zijn door de mens gemaakt, maar die cirkels die gemaakt zijn door Wezens van andere Planeten zijn daar geplaatst om informatie door te geven. Helaas kiezen mensen ervoor hen alleen te zien als een manier om geld te verdienen, zij slagen er niet in om de boodschap te zien die door hen overgebracht wordt. Wij hebben jullie verteld hoe je de cirkels moet “lezen”.


Inhaligheid staat alles in de weg op jullie Planeet. Op dit moment loopt het op Aarde volledig uit de hand, als wij niet ingrijpen, ziet zij de vernietiging van de Mensheid. Iedereen heeft de macht om dit te voorkomen. Zonder jullie volgzaamheid kunnen de enkelen geen Macht behouden, dus stellen jullie jezelf deze vraag, “Wie heeft er in dit geval werkelijk de macht?” Zij regeren via Angst. De valse Buitenaardse Invasie die zij plannen en wiens enige doel is om angst te creëren, zal falen. Zij kunnen niet van ons verwachten dat wij nutteloos aan de zijlijn gaan staan en de mensheid op deze manier laten manipuleren. Wij hebben plannen van onszelf om hen te ontmaskeren voor wie zij zijn, wij zullen de Mensheid uit hun klauwen redden, dat had al veel eerder moeten gebeuren.


De gehele structuur van Controle in Engeland zal snel en voor altijd veranderen. Wanneer meer informatie aan het Licht komt uit zo veel verschillende richtingen, kan de Waarheid niet langer meer verborgen blijven. De Mensheid ontwaakt en stelt vragen en wil niet langer accepteren “dat het de wet is”, terwijl dit absoluut niet zo is.


De Duistere Cabal verkeert in verwarring, zij weigerden dit te zien aankomen, zij geloofden dom genoeg dat zij voor altijd zouden heersen. Hun satanische praktijken zullen hen niet redden. Het drinken van Bloed dat al eeuwen gaande is zal verdwijnen, het maakt niet uit hoe het aangekleed werd, het is een Satanisch Ritueel met een Kwaadaardig Doel. Jullie zijn allemaal voorgelogen, dit is wat hen aan de macht hield. Met de Waarheid komt Vrijheid van onderdrukking.


De Haat die gegenereerd werd door de Kwaadaardigen veroorzaakt zoveel pijn voor de onschuldigen. In mijn laatste incarnatie koos ik ervoor om “niet in eigen kring” te trouwen, zoals dat heet. De Haat die gericht was tegen mijn vrouw om ons te straffen was zo groot dat zij gezondheidsproblemen bij ons eerstgeboren kind veroorzaakte, hij ging over naar de geestenwereld toen hij nog een baby was. Ik heb hem gevonden, ik bracht hem naar Veronica om haar te bezoeken. Hun actie resulteerde in zo veel pijn voor mijn eerste vrouw dat zij hier nooit overheen gekomen is, wij hadden geen idee dat mensen zo destructief en vol haat konden zijn. Deze Haat is overgegeven van generatie tot generatie, zoals jij, Veronica, je wel bewust bent.


Recentelijk (9 oktober 2010 om 19.32 uur), belde Rob, die zo gedreven wordt door haat, jou om zijn haat te ventileren, nu heeft de Politie dit op band. Toen ik net overgegaan was naar de Geest kreeg jij bedreigende telefoontjes van Oliver, de Politie heeft de telefoontjes getraceerd en opgenomen, jij kon niet omgaan met het feit dat mensen zo kwaadaardig konden zijn. Het is het Kwaad zoals dit dat voor altijd verwijderd zal worden, ik beloof je dit. Mijn liefste vrouw, kun je mij ooit vergeven voor het feit dat ik zulke verschrikkelijke mensen in jouw leven bracht? Omdat wij beiden deze Haat hebben ervaren zitten wij op onze plaats in het team dat het voor altijd zal verwijderen.


Zoals David Icke vandaag uitreikte naar de mensen van New York, zenden jullie alsjeblieft jullie gedachten en gebeden dat de Waarheid goed ontvangen zal worden. Vele jaren geleden had David de moed de waarheid te zoeken, nu reist hij de wereld over om dit te delen met hen die al ontwaakt zijn naar de realiteit van hun bestaan op Planeet Aarde. Reik uit met Liefde in jullie Hart zoals David dit doet, zelfs naar diegenen die jullie schaden. Men kan alleen medelijden hebben met hen wiens leven zo gedreven wordt door Haat en Inhaligheid, zij ervaren nooit Liefde, zij zien nooit echt de schoonheid van de Roos, de glimlach van welkom van een geliefde, de vreugde van geven en delen. Herinner jullie dat jullie het zijn, het Volk, die de Macht hebben om veranderingen te bewerkstelligen die noodzakelijk zijn voor jullie Wereld zodat zij een goede en vredevolle Planeet kan worden waar allen in harmonie samen kunnen leven. Het kan gedaan worden.


Wij in het Netwerk zijn voorbereid om actie te ondernemen wanneer noodzakelijk, wij zullen er zijn, dit is onze plechtige belofte. Ik ben voor altijd jouw aanbiddende Echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION


http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese


Original and translations of the Galactic Messages available on


maandag 11 oktober 2010

Montague Keen, 10 oktober 2010Jullie hebben nu de kans je te focussen op de verbetering van de Menselijke Ervaring voor alle mensen van de Planeet, jullie hebben de kennis, jullie moeten dit nu wensen. Kom samen, vergeet jullie verschillen, jullie zijn hierin allemaal samen.


Het is tijd om te beslisssen, er vindt een ontwaking plaats, word wakker, neem verantwoordelijkheid voor jullie acties, deel jullie kennis met de minder gefortuneerden, praat met elkaar. Jullie hebben de kans gekregen om een Wereld van Vrede, Liefde en Licht te creëren.


Open jullie harten voor anderen, vergeet de geconditioneerde reacties die jullie opgedrongen zijn door Religies en Staat.

Montague Keen, zondag 10 oktober 2010
Channeller: Veronica Montague Keen


Veronica mijn liefste, de Tijd voor Ontwaking is Nu, de duistere Cabal trekken alle stroppen aan om het onvermijdelijke te voorkomen. Zij hebben de mensheid door de bloederigste 100 jaar in de geschiedenis van Planeet Aarde gesleept, nu concentreren zij zich op het aanvallen van hen die anderen proberen wakker te maken voor de Waarheid. Zij hebben de wereld meedogenloos geplunderd, zij hebben grote rijkdom vergaard die hen Macht en Controle bracht.

Jullie hebben nu de kans je te focussen op de verbetering van de Menselijke Ervaring voor alle mensen van de Planeet, jullie hebben de kennis, jullie moeten dit nu wensen. Kom samen, vergeet jullie verschillen, jullie zijn hierin allemaal samen. Het is tijd om te beslisssen, er vindt een ontwaking plaats, word wakker, neem verantwoordelijkheid voor jullie acties, deel jullie kennis met de minder gefortuneerden, praat met elkaar. Jullie hebben de kans gekregen om een Wereld van Vrede, Liefde en Licht te creëren. Open jullie harten voor anderen, vergeet de geconditioneerde reacties die jullie opgedrongen zijn door Religies en Staat.

Geef alsjeblieft niet toe aan ANGST en de verlamming die het veroorzaakt en jullie dus laat openstaan voor de Controle van die paar mensen, laat de transformatie beginnen, stop met het zijn van slachtoffers. Ga door met vertrouwen naar het Licht zoals voorspeld is door Oude Beschavingen.

Word wakker voor dat wat voor jullie verborgen is gehouden. Luister naar de voormalige Canadese Minister van Defensie Paul Hellyer die praat over onze vrienden van andere Planeten.

Kijk ook naar de Film "The Day Before Disclosure door Terje Toftenes, deze mensen proberen de voor jullie verborgen Waarheid aan jullie te laten zien.

Ben je er ook van bewust dat een VALSE BUITENAARDSE INVASIE gepland wordt om Angst en Paniek te creëren onder de massa en om hen onder controle te houden. Denk eraan dat diegenen in Controle meedogenloze, harteloze individuelen zijn die jullie, de massa, zien als hun slaven. Ik heb mijn vormende jaren doorgebracht luisterend naar zulke mensen, maar ik zag het Licht, jij weet dat ik het Licht probeerde te zien in iedereen. Helaas verblindde mij dit voor de Duistere kant van diegenen om mij heen.

Er is jou een foto toegestuurd van jouw Aura, dit, mijn liefste, is hoe ik jou zag. Laat deze foto alsjeblieft aan anderen zien, ik wil graag dat mensen de vrouw kennen die ik zo liefhad en heb, nu weet je waarom ik jou het licht van mijn leven noemde, jij bent het licht.
Degenen die proberen dit Licht te doven zullen de consequenties van hun acties onder ogen zien. De aurafoto van David Icke laat hem zien als iemand die niet alleen geneest als hij spreekt, maar die ook helende handen heeft, dit verrast jou niet, jij was je hiervan sterk bewust vanaf het moment dat jullie elkaar zagen.


Je zult invloedrijke mensen ontmoeten en naar plaatsen gaan, wij brengen alles op zijn plaats voor jou om door te gaan met onze projecten. Laat de bedreigende telefoontjes jou niet afleiden van onze plannen, grotere breinen dan die van hen zijn gefocust op ons werk. Zoals ik vaak heb herhaald zullen wij slagen. Je hebt een drukke dag mijn liefste, probeer tijd voor jezelf te maken. Ik wil graag iedereen bedanken die met hun acties het Licht verspreiden, die uitreiken naar diegenen die tot op heden het Licht van de waarheid niet hebben omhelsd. Tijd en geduld zijn nodig, maar de beloningen zijn onbetaalbaar. Zie jullie zelf als discipelen van het Licht op een pad naar transformatie. Mijn liefste, geef nooit op, het maakt niet uit hoe het duister je aanvalt, samen zullen wij slagen. Jouw aanbiddende echtgenoot, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Puk
THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION


http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on


zondag 3 oktober 2010

Zondag 3 oktober 2010

Wij in de Geest hebben zulke prachtige plannen voor de toekomst van de Mensheid, wanneer de WAARHEID boven komt zodat iedereen ze kan zien, en de overheersers ontmaskerd zijn, wanneer ONEINDIGE LIEFDE de enige WAARHEID is, zodoende de Droomwereld onhullend waarvan jullie geloven dat die werkelijkheid is.

Montague Keen, zondag 3 oktober 2010
Channeller: Veronica Montague Keen


Alhoewel je het je nu misschien niet realiseert, was de afgelopen week belangrijk, je hebt ons werk naar het volgende niveau gebracht. Het was essentieel dat jij persoonlijk met David Icke en Mike Lambert de plannen besprak die wij hebben voor de toekomst. Jouw bezoek aan Mike’s Kliniek (The Shen Clinic) was bedoeld om jouw ogen te openen en te zien wat er gedaan kan worden zonder het gebruik van Chemische Medicatie. Het is onze bedoeling om al die mensen onder jouw aandacht te brengen, zodat zij, als wij ons Stichtingsgebouw hebben, onderdeel zullen worden van ons plan.


Wij waarschuwden je over het feit dat de Duistere Cabal zou proberen ANGST en PANIEK te veroorzaken om grotere beperkingen aan jullie allen op te leggen. Herinner je altijd dat zij niet zullen aarzelen om situaties te creëren waarin velen gedood zullen worden om hun agenda door te voeren. Zij weten niet hoe ze om moeten gaan met de ONTWAKING van de Mensheid met betrekking tot hun GEHEIME OVERHEERSING van jullie wereld. Jouw informatie is juist, zij zullen elkaar snel treffen in Wenen om te bespreken hoe zij hun CONTROLE weer kunnen opeisen. Hun bedoeling is te vechten en wel stevig, zij hebben zo lang kunnen doen wat zij willen, zij dachten dat dat voor altijd door zou gaan. Jullie Planeet zal doorgaan met zich losmaken uit deze Duistere Periode van Overheersing. Jullie hebben niets te verliezen, behalve de ketenen van Overheersing die gevangenen maakten van jullie allemaal. Open je ogen voor wat er werkelijk gaande is, onderzoek het zelf, vertrouw op mij, het is er allemaal al, jullie zullen geschokt zijn als je ziet hoe zeer jullie gecontroleerd werden, hoe bedrieglijk zo veel zaken zijn geweest zodat jullie dwaas genoeg geloofden dat jullie keuzes hadden terwijl jullie in feite allemaal slaven waren, jullie allemaal, van diegenen die de Macht in handen hebben. Luister naar David Icke en Michael Tsarion en al diegenen die in het Licht staan en wiens enige wens is om jullie te leiden naar het Licht. David spreekt op vele plaatsen in de wereld, neem alsjeblieft de kans om te horen wat hij te zeggen heeft, hij werkt onvermoeibaar om te helpen een betere wereld te creëren voor alle mensen in de wereld.


Wij in de Geest hebben zulke prachtige plannen voor de toekomst van de Mensheid, wanneer de WAARHEID boven komt zodat iedereen ze kan zien, en de overheersers ontmaskerd zijn, wanneer ONEINDIGE LIEFDE de enige WAARHEID is, zodoende de Droomwereld onthullend waarvan jullie geloven dat die werkelijkheid is. Aan jullie is van de wieg tot aan het graf geleerd deze controle te accepteren, te accepteren dat sommige mensen beter zijn dan jij, een Geschiedenis te geloven die verre van de Waarheid is. Alles wat jullie werd geleerd dat de waarheid zou zijn, is gefabriceerd om de wereld te creëren van Overheersing en Slavernij waarin jullie je nu bevinden, absoluut alles is gecontroleerd en gemaakt om de illusie te creëren waarvan jullie geloven dat die werkelijkheid is. Het is tijd voor hen om terug te treden en voor de Mensheid om naar voren te treden naar de werkelijke Wereld die hen wacht. Geef niet toe aan de Angst voor een Aanval die zij voorspellen, zij zijn de enigen die zullen aanvallen om te proberen hun macht terug te krijgen.


Sorry mijn liefste, je had een stressvolle reis terug vanaf het Isle of Wight. Omdat de boot uit de vaart genomen werd, had jij een probleem omdat je laat thuis was en niet eerder met mij kon schrijven. Bedenk dat tijd niet bestaat in de wereld van de Geest, ik ben hier altijd, het is geen vast gegeven dat wij om 15.00 uur moeten schrijven, mensen zullen dit begrijpen. De juiste mensen staan aan jouw zijde en zullen er voor jou zijn. Zoals ik je altijd heb verzekerd zullen wij slagen, het is tijd om het Licht binnen te gaan.


Jij hebt veel bereikt, rust nu uit als wij ons voorbereiden het naar het volgende niveau te tillen. Weet dat ik altijd aan jouw zijde ben om je te leiden. Ik ben zo trots dat ik je Echtgenoot ben, jouw aanbiddende Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: PukTHE MONTAGUE KEEN FOUNDATION
http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

Original and translations of the Galactic Messages available on

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/