maandag 25 februari 2013

24.02.2013
   24 februari 2013

Aanschouw een feit als een kind en wees bereid elk vooroordeel op te geven en nederig te gaan naar welke afgrond de natuur je ook leidt, of je zult niets leren.

(T.H. Huxley)

Dit is wat ik vandaag nederig vraag aan een ieder van jullie. Kijk naar alles dat jullie tot op heden als feit hebben aangenomen. Controleer die zogenaamde feiten zelf en je zult tot je verbazing ontdekken dat jullie er door jullie opzichters werden ingeluisd te geloven wat zij vertelden dat de feiten waren. Over de hele wereld worden studies uitgevoerd om deze “feiten” te onderzoeken en men vindt de correcte antwoorden. DNA bewijst zonder ruimte voor twijfel, dat de claims dat een bepaald “ras” zijn oorsprong had in het Oosten, compleet onwaar zijn. De feiten weerspreken zo’n claim.

Zoek naar waarheid! Beschouw het als een groots avontuur dat je zal bevrijden van slavernij. Het zal tevens helpen om een betere wereld voor de mensheid te creëren. Kijk naar jullie huidige wereld. Weet dat alles dat jullie zien moet veranderen, niets kan hetzelfde blijven. Dit is een geweldige kans om een eerlijke en rechtvaardige maatschappij te creëren, met alles gebaseerd op feiten, niet op fictie. Jullie zullen je ondertussen opnieuw verbinden met jullie spirituele kant en ontdekken wie jullie werkelijk zijn. Dan kunnen onze werelden zich opnieuw met elkaar verbinden. Er is zoveel dat jullie wacht. Hoe lang het zal duren is helemaal aan jullie. Zijn jullie bereid het noodzakelijke onderzoek te doen om dit te bewerkstelligen?

Trek je terug van degenen die jullie wereld hebben vernield en de mensheid op haar knieën brachten. Ze hebben expres de kosten van levensonderhoud verhoogd om jullie in angst te laten leven en daarmee onder hun controle.

Ierland heeft een stap naar voren gezet en vraagt jullie hulp om een betere wereld voor iedereen te creëren. Samen kunnen jullie grootse dingen bereiken. Alles wat nodig is, is de wil en het geloof dat jullie kunnen en zullen slagen. De timing is juist.

Je bent geest in een menselijk lichaam. Dit feit is wordt doelmatig genegeerd door degenen die jullie beheersen. Neem de tijd om hier eens bij stil te staan, ontdek wie je werkelijk bent en waartoe je in staat bent. Neem je macht terug. Je bent deel van het geheel, Al Dat Is, en ooit kunt zijn. Je bevond je 2000 jaren lang in een staat van massahypnose; het wordt tijd om hieruit wakker te worden. Wanneer je met liefde in je hart naar je medemens kijkt zul je weten dat je ontwaakt bent. Dan kun je niet meer deel zijn van welke oorlogsmachine ook en de propaganda die allemaal deel uitmaakt van het spel dat in jullie wereld wordt gespeeld. Dit spel is bedoeld om je in angst en armoede te houden.

Ik vraag jullie om jezelf in afgezonderdheid te leren kennen. Het kan enige tijd duren om je echt naar jezelf open te stellen. Je hebt vele levens gehad. Wanneer jullie alles dat je in elk leven hebt geleerd naar boven kunnen halen zullen jullie in staat zijn de perfecte wereld te creëren.

Helaas maken veel mensen steeds weer dezelfde fouten omdat ze niet de tijd nemen om na te denken. Weiger om de beperkingen die je werden opgelegd te aanvaarden.

Het vergt moed om de waarheid te onthullen. Ben jij er toe in staat? Je hebt een keuze. De Duistere Garde kan niet tegen iedereen vechten. Als iedereen samen kwam om de waarheid te eisen zou de waarheid zeker triomferen. Het is geen gemakkelijke weg, zoals mijn lieve vrouw al te goed weet. Je krijgt te maken met allerlei tegenwerking, maar je leert jezelf elke keer weer op te pakken en door te blijven gaan. De Duistere Garde zoekt elke zwakheid op. Ze gebruiken alles wat ze ter beschikking hebben om de waarheid te vernietigen. Ze gebruiken implantaten en geluidstechnologie, nulpuntenergie, djinns en nog veel meer om zichzelf tegen onthulling te beschermen.

Jullie moeten gegrond en beschermd blijven en weten wie jullie tegenstanders zijn en er mee afrekenen. Veronica houd zich momenteel bezig met wat werd gedaan (en nog wordt gedaan) met iemand die belangrijk is voor onze missie. Wat er met hem werd gedaan zou velen van jullie kunnen alarmeren. Hij is in verwarring en heeft hulp nodig. Het is alsof hij is afgesloten. Zend hem alsjeblieft liefde om hem uit de duisternis omhoog te halen. Hij heeft een belangrijke rol te vervullen in het terugbrengen van het licht in jullie wereld. Met jullie hulp zal hij weer sterk en toegewijd worden. Omdat hij jong is dacht hij onoverwinnelijk te zijn.

Kom tezamen en steun elkaar, want jullie zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje.
Het is echt een “wij en zij” situatie: het licht en het duister.

Verbind je met je gidsen: je beschermengelen die er speciaal voor jou zijn. Vraag om hulp, leer ze kennen als vrienden.

Toen ik overging naar de geestenwereld vroeg ik aan Veronica’s beschermengel Albert, om toestemming met haar te mogen werken, omdat er, net als op Aarde, een protocol is dat gevolgd moet worden. Albert liet zichzelf aan Veronica zien, lang voordat ik in haar leven kwam. Daarna, vele jaren later, kwam hij door in een seance waarbij we beiden aanwezig waren. Jullie leven in moeilijke maar opwindende tijden, en jullie hebben begeleiding nodig.

Spoedig zal er nog een abdicatie plaatsvinden. Ze moeten het zinkende schip verlaten. Hun controlesysteem valt uit elkaar. Ik heb jullie altijd verteld dat het Vaticaan aan de top van de piramide staat en wanneer die valt, alles er in ook valt. Velen waren sceptisch toen ik zei dat het Vaticaan zou vallen. Het duurde even, maar nu kun je het voor je ogen ineen zien storten. Het is voor zo veel vernietiging en lijden verantwoordelijk, terwijl ze ondertussen steeds liefde en vergeving predikten.

Heeft het Vaticaan ooit waarheid gepredikt? Was er ook maar iets eerlijk in wat ze de mensheid hebben opgedrongen? Het is tijd om het Licht der Waarheid helder op het Vaticaan te laten schijnen.

J. Egar Hoover zei…
Het individi is gehandicapt wanneer hij oog in oog komt te staan met een samenzwering zo monsterlijk dat hij niet kan geloven dat die bestaat.

Dit is precies wat je onder ogen moet zien. De Cabal was er zo zeker van dat jullie nooit zouden ontwaken en deze samenzwering duidelijk zouden zien. Ze vallen iedereen aan die probeert jullie ogen er voor te openen. David Icke heeft zijn leven gewijd aan deze zaak en er zijn vele anderen in de hele wereld, die jullie aansporen om de waarheid te zoeken.

De waarheid zal jullie bevrijden. Onthoud dat de waarheid er is, vlak voor je neus, VERBORGEN IN HET VOLLE ZICHT. Denk hieraan wanneer je naar verlichting en vrijheid reist. Zend liefde en licht naar elkaar. Kom tezamen zoals nooit tevoren en niets kan jullie stoppen.

Mijn lief, je probeert zoveel het hoofd te bieden. Het is niet gemakkelijk om jezelf iedere keer weer op te pakken. Je bent heel beschermend voor degenen in je team en je weet dat je zult slagen. Dat is mijn meisje!

Altijd je aanbiddende Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 18 februari 2013

17.02.2013
   17 februari 2013"Om erachter te komen wie over je regeert, hoef je alleen maar te ontdekken op wie je geen kritiek mag hebben." - Voltaire.

Mijn lief, ik vertelde je vele jaren geleden dat het Vaticaan moest vallen. Dit is het begin waarop jullie allemaal hebben gewacht. Het is de top van de piramide en het beheerst alles dat corrupt is in jullie wereld. De dam breekt en het gevolg zal overweldigend zijn. Hoewel kindermisbruik een groot deel ervan is, zal het het GELD zijn dat het vernietigd. De meerderheid van jullie heeft nooit vermoed dat het Vaticaan het geld en de oorlogen beheersten. Wanneer je rekening houdt met het aantal mensen dat het leven verloor dankzij handelingen van het Vaticaan zul je tot op het bot geschokt zijn. Hun handelwijze door de geschiedenis heen, om nog niet te spreken van hun aandeel in de vervalsing van de geschiedenis, zal jaren kosten om te ontrafelen. De rijkdommen die ze gedurende eeuwen hebben vergaard moeten worden teruggenomen en verdeeld over de armen in de wereld. Het zal moeilijk zijn een nog corrupter instituut te vinden. Het zal aan de kaak worden gesteld voor wat het feitelijk is. Helaas zijn velen van jullie zo gehersenspoeld en bang voor straf dat jullie je nog steeds vastklampen aan wat je gelooft dat het Vaticaan is.

Het Vaticaan is geworden wat het vandaag is door een zo vreselijke ANGST in de mensen te bewerkstelligen over plaatsen van straf (hel, vagevuur) die niet bestaan. Hun corrupte praktijken inzake geld hebben levens verwoest. Nu is het tijd voor de mensheid om een oordeel te vellen over het Vaticaan. Zoals jullie weten, ofschoon het het eerste instituut is om te vallen, zal het hele kaartenhuis dat de mensheid beheerste en in armoede heeft gehouden, vallen. Degenen die jullie respect en loyaliteit eisten zullen spoedig aan de andere kant van het hek staan. Dan zullen ze ervaren wat jullie eeuwenlang moesten doorstaan. Het zal niet aangenaam zijn om getuige van te zijn, maar het moet gebeuren om jullie planeet naar haar rechtmatige plaats in het universum te laten terugkeren.

Zo velen van jullie aarzelen om de 3D manier van leven achter te laten. Jullie zitten nog steeds vastgeklonken aan je EGO en op elke mogelijke manier geld te vergaren. Zij die door hebzucht worden gedreven zullen door hebzucht vallen: hierdoor staan zulke mensen open voor corruptie. Ze trappen zo gemakkelijk in deze val. Snappen ze niet dat geld zal ophouden te bestaan? Derhalve is het een hele domme actie om je ziel voor geld te verkopen. Mijn lief, jij was ontzet toen dit scenario zich deze week afspeelde binnen je eigen team. Iemand die je vertrouwde stond zichzelf toe om in deze val te trappen. Hij zal niets bereiken door dit te doen, in feite zal waarschijnlijk het tegenovergestelde gebeuren. Zie het maar als een terugslag. Niets op Aarde zal onze missie stoppen. Hij kan zo dom zijn om te geloven dat hij dat doen kan, maar hij heeft niet gekeken naar wie hij tegenover zich heeft. We willen geen ego en arrogantie in ons team. Niemand is groter dan het geheel en zelfs hij is intelligent genoeg om dat te snappen. De Duistere Kant zal iedereen gebruiken die ze kunnen gebruiken om problemen te veroorzaken voor hen die proberen licht te brengen in een wereld, die dat zo verschrikkelijk nodig heeft. Handel altijd met een zuiver geweten en doe dat eervol. Houd de waarheid hoog in interactie met anderen. Verhoog je trilling tot het hoogst mogelijke niveau gedurende deze transitie. Heb iedereen in je omgeving lief en ondersteun hen, en tezamen zullen jullie een wereld creëren die met zichzelf in vrede is.

Verwelkom elke verandering: hoewel soms ongemakkelijk, weet dat het allemaal onderdeel is van het grootse plan om jullie wereld van deze corrupte instituten te ontdoen. De strijd is begonnen, vrienden. Weet dat jullie aan de winnende kant staan. Kijk naar de toekomst, waar alles beter zal zijn. Dan kunnen jullie rustig gaan zitten en genieten van de beloningen van jullie inspanningen. Waarheid, eerlijkheid en respect zullen de norm zijn. Klamp je niet vast aan het verleden wanneer diens heerschappij voorbij is. Schep moed en ga in vertrouwen voort, met liefde als je gidslicht. De oude orde vertrekt om nooit meer te heersen. Verheug je, vrede wenkt!

We kijken met bewondering naar wat er in Ierland gebeurt. De mensen nemen hun macht terug. Ze eisen hun recht. Ze zijn een voorbeeld van wat moet en kan gebeuren. Ze doen het met waardigheid en gratie. Het Arische Ras neemt zijn positie in. Ze zullen slagen. Ze ontmoeten elkaar in hun huizen en plannen stilletjes hun stappen: daarin ligt hun succes. Ze kennen hun rechten en eisen deze met waardigheid en vertrouwen terug. Zo moet het zijn.

Laat angst achter in de 3D wereld. Het zal niet meer werken. Jullie zijn nu wijzer, dus jullie trappen niet meer in die val. Stop met het steunen van degenen die de mensheid op haar knieën bracht. Het is tijd om pal te staan. Weet wie je bent en weiger nog langer de corrupte regimes te steunen. Ze kunnen niet iedereen opsluiten. Als jullie gezamenlijk opstaan is het een win-win situatie. De geestenwereld volgt elke stap die wordt gezet om jullie wereld vooruit te helpen in het licht. Er zijn zo veel goede mensen en ze komen samen om de weg voorwaarts te bespreken en te steunen. De goeden onder jullie zijn veel talrijker dan de corrupten, dus wanneer ze hun stem vinden zullen ze gehoord worden. De zachtmoedigen zullen de Aarde beërven.

Neem er de tijd voor om je met je spirituele kant te verbinden. Doe dit rustig in jullie eigen huizen. Er is geen noodzaak om je huis te verlaten om dit te doen. Alles wat er voor nodig is, is de rust en de wens om verbinding te maken. Het kan wat geduld vergen maar het maakt een enorm verschil in je leven als je je opnieuw verbindt met de geestenwereld. Dit werd door religies ontmoedigd, dus jullie zijn vergeten dat jullie feitelijk geest zijn in een menselijk lichaam. Jullie zijn machtige geestelijke wezens die onderworpen zijn aan DNA bemoeienis en jullie werden gebombardeerd met negatieve energie. Zelfs nu, te elfder ure, heeft de duistere garde plannen om deze negatieve energie te verhogen. Wees sterk en stel je te weer tegen wat jullie wordt aangedaan. Vindt jullie stem!

Mijn lief, je hebt een zware dag. Het is altijd moeilijk om te gaan met verraad, helemaal door iemand die een kracht ten goede had kunnen zijn in jullie wereld. Hoe dan ook was het zijn keuze: hij koos voor hebzucht. Mensen als hij houden de wereld in het duister. Hem werd een kans gegeven een verschil te maken maar hij faalde jammerlijk. Laat het achter je, mijn lief. Ons werk gaat door. We zullen slagen!

Altijd, je aanbiddende Monty.

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 11 februari 2013

10.02.2013
   10 februari 2013Het is belangrijk om op je eigen oordeel te vertrouwen en niet blindelings alles wat jullie zogenoemde leiders zeggen te accepteren. Ze volgen allemaal hetzelfde script, maar gebruiken verschillende woorden. Er bestaan plannen die jullie tot in je kern zouden schokken wanneer jullie ze kenden en begrepen. Informatie over deze sinistere plannen is te vinden voor iedereen die in staat is er de tijd voor te nemen om naar te zoeken.

Dit zijn de eindtijden en er wordt zo veel gedaan om dit feit voor jullie te verbergen. De Cabal strijdt een verloren strijd maar ze weigeren dit feit te accepteren. Ze zullen proberen zo veel mogelijk te vernietigen voordat ze hun nederlaag zullen aanvaarden. De enige persoon die je waarlijk kunt vertrouwen ben jezelf. Je bent het aan jezelf en aan degenen waarvoor je verantwoordelijk bent verschuldigd om het goed te begrijpen. Woorden komen heel gemakkelijk uit de monden van degenen die jullie wereld willen vernietigen. Ze lachen wanneer ze jullie op de weg naar vernietiging leiden. Vergeet hun woorden en kijk zorgvuldig naar hun handelingen. Dan alleen zul je het ware plaatje zien opdoemen. Deze mensen werden speciaal getraind om jullie te misleiden, en in het verleden zijn ze heel succesvol geweest. Maar nu worden jullie dit alles gewaar en worden jullie niet meer zo makkelijk om de tuin geleid. Dit zijn de mensen die alles dat zuiver en goed was in jullie wereld systematisch hebben vernietigd en ze slaagden er bijna in om de mensheid te vernietigen.

Als jullie eens konden zien wat een enorme inspanning door degenen van andere planeten en de geestenwereld is geleverd om er voor te zorgen dat de mensheid overleeft en de Aarde terugclaimt. Jullie weten in jullie hart dat we succesvol zullen zijn. Jullie weten dat een ieder van jullie zijn verantwoordelijkheid moet nemen om samen te komen om het licht te omarmen. Wees eerlijk in al jullie handelingen en houdt je hoofd opgeheven in de zekerheid dat het Licht zal triomferen. Geef nooit toe aan de angst waarin zij handelen om jullie in duisternis te houden en probeer te stoppen met hun spelletjes meet te spelen.

Ik weet dat het voor velen van jullie lijkt alsof de Cabal de controle heeft en alle kaarten in handen heeft, maar ik kan jullie verzekeren dat dit niet zo is. Jullie zijn de 99 % en zonder jullie steun kunnen ze niet functioneren. Jullie moeten dit feit onder ogen zien en hiernaar leven. Er kan in dit spel maar een overwinnaar zijn en dat is het Licht. De Cabal heeft jullie wereld en iedereen er op eeuwenlang beheerst. Ik heb altijd gezegd dat ze het niet gemakkelijk zouden opgeven omdat ze alles hebben te verliezen. Alles ging altijd zoals zij het wilden en het zijn slechte verliezers.

Jullie beginnen het belang van liefde in te zien. Dit is jullie wapen, aangezien zij niet de capaciteiten hebben om lief te hebben kunnen zij niet winnen. Zij gebruiken bommen en kogels, maar ze hebben jullie nodig om ze af te vuren en hun oorlogen te voeren. Met liefde is alles wat jullie nodig hebben een gewillig hart om naar je medemens toe te openen. Denk aan de oude slogan: “Make love, not War”. Denk eens aan wat een prachtige wereld het zou zijn wanneer mensen overal liefde in plaats van oorlog zouden bedrijven. Wanneer je door ogen van liefde zou kijken valt alles op zijn plek en is het zoals het zou moeten zijn. Denk hier alsjeblieft serieus over na, want jullie toekomst hangt er vanaf.

De Cabal veroorzaakt zo veel stress door moedwillig de kosten van levensonderhoud te verhogen. Ze menen dat de zorg om deze kosten jullie gedachten afleiden van hetgeen ze doen en van plan zijn. Ze maken het leven moeilijk terwijl ze in elk aspect van het leven oprukken: voedsel, lucht, water, jullie worden vanuit elke hoek aangevallen. Alsof dat nog niet genoeg is vaardigen ze stiekem nieuwe barbaarse wetten uit. Helaas zijn er domme mensen die maar al te bereid zijn om deze wetten op hun eigen soort toe te passen. Realiseren ze zich niet dat deze wetten ooit tegen hen zelf gebruikt zullen worden? Wie zal voor hen opkomen wanneer het hun tijd is om verwijderd te worden? Jullie hele leven werden jullie aangemoedigd om de verkeerde mensen te vertrouwen en het is moeilijk voor velen van jullie om de waarheid van de situatie waarin jullie je nu bevinden te zien.

Weet dat jullie de toekomst creëren waar jullie recht op hebben en dat jullie je planeet zullen herscheppen in waartoe hij was gemaakt: eentje van vrede, schoonheid en liefde. Wanneer jullie opnieuw het volledige bewustzijn genieten zal reizen nog slechts een gedachte vergen en iedereen zal van vrede genieten. Wanneer jullie leren en accepteren hoe krachtig jullie geest is zullen jullie in staat zijn met gedachten te communiceren. Taal zal nooit meer een beperking zijn. Wanneer jullie je medemens zien zonder de valse barrières die door de Cabal werden gecreëerd, dan zullen jullie weten wat het leven op Aarde kan en zal zijn. Jullie moeten het voorbereidende werk doen om dit snel en vredig te laten gebeuren. Jullie weten in jullie hart dat jullie dit kunnen en zullen doen. Elke dag komen jullie een stapje dichterbij dit doel.

Het leven zal opwindend zijn wanneer jullie alle foute geschiedenis en foute religies afwijzen. En alles beginnen te zien zoals het is, niet zoals jullie werd verteld dat het is. Opeens zullen alle boeien eenvoudig wegvallen en zullen jullie een vrijheid van gedachten, lichaam en geest kennen, waarin alles helemaal duidelijk zal worden. Alles dat fout was zal voor jullie blootgelegd worden.

Overweeg geen wraak. Daar staan jullie boven. Wraak is het domein van de Duistere Garde en jullie zullen nooit tot hun nivo afdalen. Jullie zijn op elk vlak superieur aan hen. Zij zijn als bloedzuigers en ze hebben van jullie geleefd. Zonder jullie medewerking zouden ze hun financiële rijken etc niet hebben kunnen creëren. Weten ze niet dat je de wereld met niets betreedt en met niets weer verlaat? Al het geld in de wereld geeft je geen betere plaats in het hiernamaals. Jullie betreden dit allemaal, wetend dat de manier waarop je je leven leidde alles waarover geoordeeld wordt.

Streef er naar liefde en licht te brengen naar degenen die je omringen, zelfs wanneer het niet altijd met open armen wordt ontvangen. Je weet nooit of iets er van is doorgedrongen.

Mijn lief, we proberen oplossingen te brengen voor problemen wanneer ze opdoemen en troost en liefde te geven waar nodig. Liefde geven is liefde ontvangen. Dit schept de lichtenergie die jullie allemaal nodig hebben. Mijn lieve vrouw heeft vele e-mails ontvangen die liefde en licht geven. Het is een prachtige manier om liefde naar elkaar te sturen en zodoende de wereld in.

Hoewel de wereld er grauw en onplezierig lijkt; waar liefde is, is licht! Veronica en ik hielden van elkaar vanaf het begin der tijden. Het zal niet eindigen. Ze verbindt zich met anderen wiens essentie ze herkent als zijnde onderdeel geweest van eerdere levenservaringen. In jullie wereld komen op dit moment krachtige mensen uit het verleden samen en door de kracht van liefde brengen ze de noodzakelijke veranderingen tot stand.

Wat een geschiedenis zal er in de toekomst worden geschreven nu jullie te elfder ure jullie planeet hebben gered van rampspoed, terwijl jullie enige wapen LIEFDE was. Liefde overwint alles.

Laat ons voortgaan in liefde, mijn lief. Je bent me zo dierbaar.

Je aanbiddende 
MontyWebsite: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

maandag 4 februari 2013

03.02.2013
   3 februari 2013Het delen van informatie is een heel belangrijk onderdeel van het ‘ontwaken’. Het is van het grootste belang te begrijpen dat het tijd wordt om te worden bevrijd van de wurggreep die het duister op jullie planeet heeft. Elke gedachte en handeling heeft energie, dus verzeker je er van dat je geen kostbare energie verspilt aan de trivialiteiten die gebruikt worden om jullie gedachten af te houden van de netelige positie waarin jullie je nu bevinden. Ze hebben OUDE KENNIS tegen jullie gebruikt. Ik heb jullie aangemoedigd oude kennis te onderzoeken, want daar zullen jullie de antwoorden vinden die jullie zoeken.

In de antieke oudheid nam de duistere garde jullie planeet en de mensheid over. Diezelfde families trouwden door de eeuwen heen onderling om er voor te zorgen dat hun GEHEIMEN veilig waren. Jullie werden gedwongen om hen te dienen en hen op elke mogelijke wijze te steunen, terwijl ze snode en duistere plannen met jullie hadden. Ik heb vertrouwen in het vermogen van de mensheid  om wakker te worden en te zeggen: “We hebben genoeg geleden. We steunen jullie niet meer. Geef alles terug dat jullie onwettig van ons hebben afgenomen.”

De overname van jullie planeet was een onwettige daad waaronder jullie enorm hebben geleden. Op het Ierse eiland hebben de mensen meer geleden dan waar ook onder deze overname. De duistere garde moest zich ervan verzekeren dat het Ierse volk nooit zou ontdekken wie ze waren, want zodra ze hun ware geschiedenis kennen zal de Duistere garde ontmaskerd worden. Dat is iets wat ze de wereld niet willen laten weten.

Langzaam maar zeker wordt de waarheid onthuld. Mensen gaan de werkelijkheid zien, niet meer de illusie. Mensen worden gekweld in elk aspect van hun leven. Steeds meer rampen worden veroor-zaakt om er voor te zorgen dat ze in angst leven en geen tijd hebben om duidelijk te zien wat ze wordt aangedaan. Jullie hebben geen tijd te verliezen. Wees verantwoordelijk en zoek de waarheid. Zie de feiten onder ogen en doe er wat mee. Er is geen tijd te verliezen want jullie toekomst en de toekomst van jullie planeet staan op het spel.

Wij in de geestenwereld sturen jullie in de goede richting. Geef de hoop nooit op, want jullie kunnen het, als jullie er achter gaan staan. Jullie hebben de macht om het bloedvergieten en het geweld dat zorgvuldig door de Cabal werd georkestreerd te stoppen.

LIEFDE… Ik kan het belang van liefde niet genoeg benadrukken, want met liefde komt vrede, en harmonie, en dat is jullie doel. Er is een enorm groot universum dat er op wacht om jullie opnieuw in haar boezem op te nemen. Jullie vechten voor jullie bestaan Jullie zullen het er toch wel mee eens zijn dat de 99% niet kan falen? Neem beslissingen enkel vanuit jullie hartstrilling: dat zal jullie nimmer misleiden. Logica anderzijds, is wat jullie geleerd werd te gebruiken door degenen die jullie contro-leren. Het is tijd om het te zien voor wat het is. Jullie zullen spoedig tot jullie volledige potentieel ontwaken en jullie zullen jezelf zien als machtige geesten die een ervaring hebben op Planeet Aarde.

Zo velen van jullie lijden. Jullie voelen je hulpeloos en verloren, en dat is hoe de Cabal wil dat jullie je voelen. De blokkades en struikelblokken waar jullie iets aan willen doen zijn allemaal onderdelen van het controlerooster. Zie ze voor wat ze zijn, en reken er zo goed als jullie kunnen mee af. Door met anderen te praten zullen jullie een totaalbeeld krijgen, en zullen jullie zien dat je niet alleen staat in deze strijd voor waarheid en rechtvaardigheid.

Ik heb jullie al zo vaak verteld dat ze steeds weer dezelfde formule gebruiken. Nu is het zo duidelijk voor degenen die er voor kiezen om het te zien. Vervang je angst door liefde en vertrouw er op dat het licht zal triomferen over de duisternis. Jullie ziel zal jullie vertellen dat jullie het pad volgen dat jullie kozen, lang voordat jullie naar de Aarde terugkwamen. Dat wat jullie gedwongen werd te leren m.b.t. geschiedenis en religie, is FOUT, en heeft geresulteerd in de huidige staat van jullie wereld. Jullie missie is om dit te veranderen, en jullie moeten alles doen wat nodig is om dit te veranderen.

Herinner je wie je bent en waarom je op Aarde bent. Dit is je belangrijkste prioriteit. Je zult WETEN wie je kunt vertrouwen en wie op de juiste weg is. Hoewel er veel zal worden gedaan om twijfel te zaaien, vertrouw op je eigen oordelingsvermogen. Valse profeten zijn er nu in overvloed, van alles belovend om jullie weg te lokken van de waarheid en het licht. Het is zo makkelijk om te kiezen wat een makkelijke weg lijkt: ze maken het zo aanlokkelijk, maar trap alsjeblieft niet in dit soort valkuilen. Wees altijd verstandig en waakzaam. Jullie gaan door moeilijke tijden en jullie moeten je hiervan volkomen bewust zijn. Het is een moeizame strijd omhoog, maar wanneer jullie de top van de heuvel bereiken zullen jullie de wereld zien zoals jullie die nog nooit hebben gezien, alle controle verwijderd en de duisternis weg. Corruptie zal een verre herinnering zijn. Het zal een worsteling zijn, maar wees gerust, het eindresultaat zal alles zijn wat jullie willen.

De aanvallen, psychisch en anderszins, op mensen die dit werk doen, nemen toe. Ze maken het leven moeilijk en het is zwaar voor me om te zien hoe mijn vrouw hier mee worstelt. We beschermen haar maar de aanvallen komen van anderen op Aarde. Ze zijn allemaal bedoeld om pijn, ellende en finan-ciële moeilijkheden te veroorzaken. Ik heb er altijd voor gewaarschuwd dat ze het niet makkelijk zouden opgeven. Ze zullen vechten tot het bittere einde.

Wees altijd sterk, waakzaam en bewust. Houd je doel in gedachten en je zult slagen.

Mijn lief, ik wou dat het makkelijker voor je kon zijn. Onze liefde zal je steunen hierbij, bij onze missie.

Ik blijf je aanbiddende 

Monty

Website: The Montague Keen FoundationVertaling: Rob

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/