dinsdag 16 oktober 2012

14-10-2012 1e PDF Document

   14 oktober 2012Je soevereiniteit afkondigen,
al je tot slaaf makende gedachtenprocessen opruimen,
je losmaken van energetische aanvallen

Door Tom Ryan.

Je verbinden met je “hogere zelf” en Eenheidsbewustzijn ontwikkelen
Dit houdt in:

- Je hologram repareren en je losmaken van het waanbeeld van het jou gevangenhoudende foute hologram
- De energiefrequentie ervan harmoniseren, evenals diens heilige geometrie en goddelijke architectuur (DNA).
- Je verbinden of een worden met superbewustzijn en met het multidimensionele Lichtlichaam of de Geascendeerde Menselijke Energievorm.
- Je eigen soevereiniteit alsmede die van alle wezens in de harmonie van persoonlijke vrijheid 
in eenheid met de God Bron erkennen.
- Mensen en anderen met waarnemingsvermogen voorlichten en ze uitnodigen zich te verbinden met persoonlijke soevereiniteit en de Universele Wet.

  Oefening
  Na het ontspannen en wissen van al je gedachten, ga met je waarnemingsvermogen je hart binnen en vraag jezelf van daaruit: 
  Heb ik: 
  - verslavende geloofssystemen,
  - Mind Control scenario’s,
  - drama programma’s,
  - nachtmerries,
  - ongepaste contracten,
  - bindende verplichtingen,
  - aanvalsreceptoren,
  - beïnvloedingen,
   die me op enigerlei wijze beperken of schade berokkenen?
   Luister naar je antwoorden vanuit de vrede en stilte van de heilige ruimte in je hartbewustzijn.

   Zo ja, ga door
   Vanuit mijn hartbewustzijn vraag ik nu mijn Hogere Zelf enige om alle bovenstaande punten compleet en permanent te verwijderen uit alle gebieden en lagen van mijn bewustzijn en mijn wezen.

   Vanuit mijn hartbewustzijn nodig ik mijn Hogere Zelf uit om te:
   - lokaliseren,
   - beëindigen,
   - verwijderen,
   - repareren en vernieuwen,- al het onderstaande, en mijn soevereiniteit volledig opnieuw in te stellen.

   Vanuit mijn hartbewustzijn nodig ik mijn Hogere Zelf uit om:
   1. alle geloofssystemen die tussen mijn innerlijke waarheid en mijn soevereiniteit in staan te beëindigen.
   2. alle Mind Control programma’s, processen en wat ze in gang zet in al de lagen van mijn wezen te beëindigen.
   3. alle verwrongen posthypnotische suggesties, scenario’s, opdrachten en wat ze in gang zet uit alle lagen van mijn wezen te beëindigen.
   4. slaapvervorming, slaapontbering, slaapverstorende opdrachten en –vervormende programma’s te beëindigen, zodat ik rustgevend kan slapen en optimaal functioneren.
   5. alle scenarioherkenning, -vinders en wat ze in gang zet, alsmede hun inhoud in elke laag van mijn wezen te beëindigen.
   6. alle scenario-tijdcodes en scenario-duurcodes te beëindigen.
   7. het stromen van energie naar en vanuit mijn chakra’s uit te lijnen en te harmoniseren en de chakra’s te laten draaien zoals ze zijn ontworpen, voor optimale stroming en heling.
   8. alle Karma en karmische contracten of verplichtingen die ik heb geaccepteerd, of welke verantwoordelijkheid die ik ervoor heb genomen of waarmee ik te eniger tijd of om wat voor reden ook heb ingestemd, te beëindigen.
   9. de energiestroom naar en door mijn ruggengraat te corrigeren; mijn stuitbeen te versterken, de energiestroom van daaruit door mijn ruggenmerg en mijn atlas of mijn eerste halswervel opnieuw uit te lijnen, om de energie die naar mijn Brein loopt vrij te maken.
   10. alle systemen te reinigen en te vernieuwen en mijn verbindingen naar de perfectie van mijn Hogere Zelf en naar mijn contract in dit en al mijn levens te versterken of te vernieuwen.
   11. volledige verbinding en communicatie met mijn Hogere Zelf te creëren en te onderhouden.
   12. mijn soevereiniteit in al mijn gedachten, woorden en acties af te kondigen en me in staat te stellen deze te handhaven.

   Affirmeer het volgende drie keer vanuit je hartbewustzijn:
   Ik ben soeverein. Ik ben vrij; ik ben een met de Bron/God.
   Om “Reparatie Series” in te sluiten, verklaar het volgende vanuit je hartbewustzijn:
   1. Ik houd mijn gedachten, mijn bewustzijn en mijn leven nu vrij en schoon van de besmettende invloeden van alle interne en externe drama’s op elk niveau van mijn wezen.
   2. Ik verwerp en laat alle gerelateerde ziekmakende verontreinigingen, overtuigingen, herinneringen en indrukken en hun invloed op mijn denken, mijn centrale zenuwsysteem en mijn brein op elk niveau van mijn wezen los, en zo zal het zijn. (herhaling hiervan zal je bevrijden van ziekmakende verontreinigingen, overtuigingen, geheugeninprenting, programma’s en hun restinvloeden, en hun bron losmaken van je zenuwstelsel).
   3. Ik herstel nu de oorspronkelijke volmaaktheid van de creatie die ik ben op alle niveau’s van mijn wezen.
    Einde van de sessie
    Persoonlijke Bescherming
    Jezelf beschermen tegen verdere indringing van buitenaf, ziekmakende plagen, uitgekristalliseerde overtuigingen, energieaanvallen, gedachtenaanvallen, fysieke aanvallen, gedachtenvormen en vampierenergieën. 
    Je kunt jezelf beschermen door een Lichtveld Vesting te bouwen rond je persoonlijke veld. Behalve beschermen kun je ook:
    - een sterke spirituele ondersteuningsbasis bouwen,
    - werken met de hogere Harmonieën om je verblijfplaats opnieuw te versleutelen en te beschermen, alsmede je uitgebreide ruimte,
    - schadelijke toegangspoorten verzegelen en verwijderen,
    - karmische en oerinprentingen van shock, woede, verlating, onwaardigheid, verraad en de oerangsten van de mensheid opruimen,
    - psychische, gedachte - en mentale blokkades in je eigen prioriteitsvolgorde genezen.
     De beschermingsvesting creëren
     Ontspan jezelf en maak je gedachten vrij van alle externe gedachten voordat je verder gaat.
     Daarna, vanuit je hartbewustzijn:
     - Vraag je God/Zelf om duidelijkheid omtrent je primaire levenscontract of het doel van je huidige incarnatie. Wacht geduldig luisterend op het antwoord.
     - Neem de gelegenheid om geduldig luisteren te oefenen en leer de taal van de communicatie van je God/Zelf.
     - Ontwikkel je innerlijk luisterend oor door je verbinding met je God/Zelf te oefenen.
     - Neem goede nota van de aanbeveling of leiding van je God/Zelf en neem dan passende maatregelen.
     - Erken en begrijp dat je God/Zelf al het vertrouwen op externe verbindingen en waarnemingen van de werkelijkheid te niet doet.
     - Leef in overeenstemmende harmonie met je God/Zelf en zijn doeleinden voor jouw glorie en als voorbeeld voor anderen.
      Groepseenheid Verklaring
      Verplaats je energie, je gedachten en je bewustzijn naar je hartbewustzijn, verbind jezelf met je God/Zelf en houd het daar vast gedurende de volgende verklaring:
      Als verdedigers en beschermers van waarheid, soevereiniteit en liefhebbers van vrijheid nodigen we je uit om met ons mee te doen.
      We nodigen je uit je te verbinden met je eigen innerlijke alwetende hartbewustzijn en God/Zelf dat verstoken is van het bedrog van alle geloofssystemen.
      We nodigen je uit om met ons te vergezellen in de glorie van je soevereiniteit en persoonlijke vrijheid om
      - je eigen waarheid uit te drukken,
      - je vrije wil keuze te beschermen,
      - en je persoonlijke soevereiniteit
       en daarmee onze “Gemeenschap van Soevereinen” te versterken, onze Soevereine missie voor vrede en de afwijzing van de onderwerping door alle hiërarchieën te omarmen. Door dit te doen omarmen we onze gezamenlijke hoogste doeleinden en onze verbinding met ons God/Zelf, de Bron/God, Het Levende Licht Bewustzijn.
       We nodigen je uit onze gemeenschapshanddruk te omarmen voor onze gezamenlijke groei en ons spirituele verbond te verrijken en te versterken en met onze Genesis de Bron/God, Universele Nulpunt Energie. (Alle aanwezigen schudden elkaar de hand.)

       We nodigen je nu uit om je met de oneindige grootsheid van Dat Wat Jij/Wij Zijn te verbinden, het te omarmen en er een mee te worden, volledig en totaal.
       We nodigen je uit je individualiteit, je missie je doeleinden en onze gezamenlijke doeleinden als Een Macht te omarmen. (Alle aanwezigen omhelzen elkaar.)
       We nodigen je uit om ons te vergezellen in onze Gezamenlijke en Collectieve Kracht terwijl we nu alle anorganische patronen uit elkaar halen en ze opnieuw in elkaar zetten in harmonie met het Levende Organische Licht.
       In de uitdrukking van onze individualiteit en in onze samenkomst drukken we onze Soevereine Kracht in eenheid uit, want we zijn “Het Soevereine Levende Kosmische
       Christus Bewustzijn”!

       In de vorige channeling van 14-10-2012 is naar deze beschrijving verwezen als 1e PDF Document.


       Website: The Montague Keen Foundation


       Vertaling: Rob

       Geen opmerkingen:

       Een reactie posten

       interview

       invocation       AN INVOCATION

       14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

       AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

       http://24timezones.com/