maandag 31 mei 2010

Mei 30, 2010

Wij zijn bij jullie bij elke stap van de weg en omringen jullie met Liefde en Licht.

Montague's Boodschap: zondag 30 mei 2010
EERST KWAMEN ZE ACHTER DE JODEN AAN, EN IK WAS GEEN JOOD DUS IK DEED NIETS.

TOEN KWAMEN ZE ACHTER DE COMMUNISTEN AAN, EN IK WAS GEEN COMMUNIST DUS IK DEED NIETS.

TOEN KWAMEN ZE ACHTER DE VAKBONDSLEDEN AAN, EN IK WAS GEEN VAKBONDSLID DUS IK DEED NIETS.

TOEN KWAMEN ZE ACHTER MIJ AAN, EN ER WAS NIEMAND MEER DIE VOOR MIJ KON SPREKEN.

Martin Niemoller

Iedere dag verliezen mensen in jullie Wereld hun Mensenrechten en als jullie geen bezwaren aanvoeren terwijl elke vrijheid verwijderd wordt, geven jullie toestemming voor jullie slavernij. Dit is niet een te zwaar woord voor wat er gebeurt, wordt wakker voor het te laat is. Laat het niet aan de paar mensen over die zich uitspreken, ieder van jullie is het aan zichzelf en zijn of haar kinderen verschuldigd, evenals aan toekomstige generaties. Open je geest, kom samen, ondersteun elkaar, reik uit naar de Begeleiding die er al is in Menselijke Vorm evenals in de Geest. Wordt het Bewuste Menselijke Wezen dat je bent. Het was nooit de bedoeling dat jullie zouden leven in een Politiestaat en zouden gehoorzamen aan de Wetten die alleen maar bestaan om jullie te manipuleren in het accepteren van de Nieuwe Wereld Orde. Ik vraag nogmaals, neem de controle terug, loop niet in de val die je laat voelen “Wie ben ik om vragen te stellen”, zie jezelf niet als een slachtoffer, dat is wat zij willen. Je bent een Menselijk Wezen dat ooit terug zal keren naar de Geest waar je hoort. Er wacht jullie een Nieuw Tijdperk; ga je voorwaarts, omhels je het Licht en leef je met zelfrespect en harmonie met “alles dat is”? De tijd voor besluiten is nu, de “Ik wacht wel af wat er komt” houding zal je veroordelen tot een leven in slavernij in de Duisternis. Jullie Wereld verandert – laat je met de stroom meevoeren, het Licht is er klaar voor jullie te omhelzen. Geef niet toe aan ANGST en intimidatie, overheersing en onderdrukking. Vraag jezelf af HOE HET KAN DAT ZO WEINIGEN DE MASSA BEHEERSEN. Jullie Regeringen, Banken, Onderwijs, TV, Kranten, het Voedsel dat je eet, de Medicatie die je gebruikt, alles dat jullie ter beschikking staat wordt compleet beheerst en de beheersing wordt elke dag sterker. WORDT WAKKER voordat het te laat is.

Mijn dierbare vrouw werkt hard om de waarheid en de begeleiding te brengen, zij heeft contacten gemaakt met anderen die ook in het Licht werken, samen zullen zij jullie laten zien hoe je voorwaarts kunt gaan. Ik zei jullie dat wij in de Geest zeer belangrijk waren in het geleiden van David Icke bij het schrijven van zijn boek “Human Race, Get Off Your Knees," [“Menselijk Ras, Sta Op”] en dit is precies wat jullie allemaal moeten doen, en doe het nu. Hij is een prachtig voorbeeld van iemand die erg hard gewerkt heeft om de ogen van mensen te openen. De smaad en de hoon waarmee hij te maken kreeg hebben hem alleen maar sterker gemaakt, de mensen die hem dit aandeden lezen nu zijn boeken. Doen wat jou juist lijkt is het enige relevante. David was zo vriendelijk Veronica toestemming te geven zijn discussie met Jordan Maxwell op onze site te plaatsen, het gaat over Bill Ryan’s Project Avalon. Het is een wonderbaarlijk inkijkje in het werk van deze twee grote onderzoekers. Veronica kijkt ernaar uit te werken met alle zoekende naar de Waarheid. Onze plannen zijn groots, houd je bij wat je diep van binnen kent als de waarheid, jouw intuïtie zal je nooit misleiden, zoek naar zelfbewustzijn. Weet wie je bent, Kinderen van God die toevallig hier op Aarde zijn in deze tijd. Ian R. Crane is iemand anders waarmee Veronica samenwerkt. Deze jonge mannen werken elk op hun eigen manier zo hard om de Waarheid en het Licht naar de Mensheid te brengen, wij werken allemaal naar hetzelfde doel. ‘Samen staan wij sterk, Gescheiden gaan wij ten onder’, het is tijd voor alle goede mensen om samen te komen en het Licht herstellen.

Dank je mijn liefste voor jouw aandeel in de film die wordt gemaakt over de grote Dr. John Mack (Harvard). John was weer iemand anders die leed onder de Regering, maar hij had de kracht om te doen wat hij juist achtte. Binnenkort zal er geen twijfel meer bestaan over zijn werk, het bewijs spreekt voor zich. De Machthebbers zullen Hemel en Aarde bewegen om de waarheid te onderdrukken, het vergt moed om de Waarheid te onthullen. Wij hebben allemaal geleden terwijl wij dit pad van de Waarheid bewandelden, wij hadden geen keuze, wij kozen onze wegen voordat wij incarneerden, wij kozen om de Aarde voorwaarts te brengen naar het Nieuwe Tijdperk van Licht, uit het Duister dat het al zo lang overspoelde.

Wij werken vandaag samen mijn lief, net zoals wij deden toen ik aan jouw zijde stond, maar nu wordt het urgenter. Er is veel te doen, de timing is goed, wij gaan voorwaarts en omhelzen iedereen die dit pad wil kiezen. Alles zal tot bloei komen, precies zoals ik dat al gezegd had. Wij gebruiken de nacht om informatie in te prenten die jullie zullen ontcijferen als het tijd is. Ja, de kleuren zijn prachtig, jullie zullen jullie Wereld in al haar glorie zien wanneer de duisternis en overheersing verwijderd zijn. Wij zijn bij jullie bij elke stap van de weg en omringen jullie met Liefde en Licht.

Geniet van het avontuur dat jullie gaan beleven, het eindresultaat zal al je verwachtingen overstijgen. Neem tijd voor familie en vrienden, jullie hebben een pauze nodig omdat je werk je helemaal opslokt en de tijd loopt met je weg als je toegewijd bent aan de zaak.


Mijn liefde is voor jou, ik sta voor altijd aan jouw zijde, jouw liefhebbende echtgenoot, Monty.


Dank je David.

VERONTSCHULDIGING.

Mijn computer is recentelijk 5 dagen stuk geweest, tot op dit moment heb ik nog niet alle e-mails kunnen lezen. Vergeef me alstublieft als ik nog geen antwoord heb gegeven. Ik werk alleen en er is zo veel waar ik elke dag doorheen moet werken. Weet dat ik uw e-mails zeer op prijs stel. Dank jullie allemaal voor jullie goede wensen. Met Liefde en Licht, Veronica.

The Wish.

Velen van jullie vroegen mij waar je deze CD kunt bestellen: www.angeladonovan.com. Het is zeer bevrijdend en het leert ons hoe wij in aanraking kunnen komen met ons Hoger Wezen.Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


THE MONTAGUE KEEN FOUNDATION

http://mkjapan.blogspot.com/ - JAPANESE

http://mkinfrench.blogspot.com/ -FRANÇAIS

http://www.montaguekeen.com– ENGLISH

http://mkinlatvian.blogspot.com/ - LATVIESU

http://mkingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH

http://mkfchinese.blogspot.com/ - MANDARIN/Chinese

http://mkcastellano.blogspot.com/- CASTELLANO/Spanish

http://mknederlands.blogspot.com/- NEDERLANDS

http://mkchannelings.blogspot.com/- PORTUGUÊS

Original and translations of the Galactic Messages available on
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/