donderdag 15 juni 2017

Nederlands -- Montague Keen, 11 juni 2017

Bericht van Montague Keen, 11 juni 2017

Mijn lieve vrouw heft ten behoeve van jullie vele lange uren gewerkt om energie vrij te maken die bij jullie werd weggehouden. Dit werk was bijzonder nodig omdat het laat zien hoe ver de cabal is gegaan om jullie in haar duistere greep te houden. Ik wil graag haar vriend uit Nederland en haar vriend uit Ierland bedanken, die haar zo vol toewijding hebben geholpen. Dit was een team-inspanning. Ze hebben de hele wereld erin betrokken. Ze hebben de plekken gelokaliseerd die werden gebruikt om de kennis te verbergen. Ze hebben de gewijde plekken gelokaliseerd waar de energie werd geblokkeerd zodat het niet naar de mensheid kon vloeien om het leven op Aarde te verbeteren. Ons werk vordert en kan niet worden tegengehouden. De energie van de vijanden van de mensheid is snel aan het verdwijnen. Ze zien iedere dag hoe hun macht kleiner wordt. Ze zijn wanhopig geworden. Binnenkort zullen ze aan jullie genade zijn overgeleverd. Bereid je op dat moment voor en maak plannen.

Open je ogen en zie wat er overal om jullie heen gaande is. De mensen vinden opnieuw hun stem. De leugens van de Regering worden ontmaskerd en jullie kunnen oorlog zien voor wat het is, niet voor wat jullie werd verteld dat het is. Voor dergelijke mensen is er in jullie wereld geen plek meer. De moordenaars van de mensheid kunnen zich nergens meer verbergen. Hun spel is uit. “Massavernietigingswapens” kunnen nooit meer worden gebruikt om de mens via bedrog oorlogen in te leiden. 

Veronica is bijzonder uitgeput. Op haar leeftijd iedere dag lange uren werken is niet gemakkelijk. Ze heeft haar leger aan deze kant van het leven, net als op Aarde, die allemaal samenwerken om ervoor te zorgen dat alle duistere invloeden van de wereld worden verwijderd.

Mijn lieveling, we hebben jou en je vrienden geholpen en we hebben veel meer bereikt dan je kunt weten. We zijn opgetogen dat we zo eenvoudig in staat zijn geweest om met jou en je vrienden contact te maken. Dit werk zal doorgaan aangezien er veel werk te verzetten is.

Neem alsjeblieft rust.

Altijd, je aanbiddende,
Monty


Vertaling: Marja

woensdag 31 mei 2017

NEDERLANDS -- Bericht van Montague Keen, 28 mei 2017


Bericht van Montague Keen, 28 mei 2017
Dit zijn buitengewone tijden waarin het onverwachte gebeurt en mensen worden ontmaskerd voor wie ze werkelijk zijn, niet wie ze pretenderen te zijn. Dit gebeurt op wereldwijde schaal. Ik herinner jullie er nogmaals aan dat “niets is wat het lijkt”. Jullie moeten alert blijven. Observeer alles wat jullie op onverwachte manieren te zien krijgen. Veronica, mag ik je aan je bezoek aan Tara herinneren toen jullie, J, A, B en G aan de Lea Fail stonden. De bedoeling was dat eenieder van jullie de Revocaties van Andrew Bartzis hardop voor zou lezen. Jullie lazen ieder een onderdeel, behalve G, die stond te stoethaspelen en buitengewoon bang werd. Hij was niet in staat de tekst op te lezen. Dit mijn lief, zou je de ogen hebben moeten openen voor het feit dat hij het niet met jullie eens was, of met onze bedoelingen. Hij staat onder controle van de Jezuïeten die hij dient, of dat nu via mindcontrol gebeurt of door intentie. Jullie hoeven nu niet meer te twijfelen, aangezien hij zijn hand heeft overspeeld door jou en ons werk voor de mensheid te bedreigen. Bid voor hem. Hij is een man die vervuld is van angst en die met één been in beide kampen staat: moet hij het Vaticaan blijven dienen of uit hun klauwen ontsnappen? Hij kan zich nergens verstoppen want alles wordt ontmaskerd.    
We hebben succes, aangezien er grote vooruitgang wordt geboekt in het bevrijden van de mensheid uit de ketenen van de knechting door buitenaardse krachten, geheime genootschappen en regeringen die tot nu toe verborgen zijn gebleven. De groten uit het verleden verblijven op Aarde om ervoor te zorgen dat deze grote overgang naar het Licht ook daadwerkelijk plaatsvindt. Iedere hulp wordt geboden om jullie te helpen vooruitgang te boeken, om een wereld zonder angst te creëren waar de mens in vrede kan leven. Wij, aan deze zijde van het leven, laten jullie daadwerkelijk zien waar de energie werd geblokkeerd, kennis onderdrukt en sterrenpoorten verborgen. Het geeft ons grote vreugde om met jou en je vrienden samen te kunnen werken om dergelijke energieën vrij te maken. De 3 in 1 is actief. Het wordt iedere dag steeds actiever.    
Onze oude vriend, Gerald [Professor Gerald Hawkins uit Washington, die in 2003 naar de geestenwereld is overgegaan] is opgewonden om op een directe manier met je samen te werken, mijn lief, en om je de plekken zichtbaar te kunnen maken waar je op dient te werken. Veel van deze plekken waren voor jou onbekend. Vanwege hun grote kracht werden ze voor de mensheid verborgen gehouden. De Atlantische verbinding moest worden hersteld. Dit was uitermate belangrijk aangezien de frequentie hoger dient te zijn. Velen zullen de verandering opmerken. Onze vooruitgang kan niet worden tegengehouden. Wij bevinden ons in een stroomversnelling.  
Afgelopen week was voor jou een stressvolle, mijn liefste. Ik kan je verzekeren dat het een succesvolle week was. De schok om het slechte nieuws omtrent je vriend te vernemen heeft je danig geraakt. Ja, je moest inderdaad naar het ziekenhuis. Dit was belangrijker dan samen met mij te schrijven. Jouw bezoeken hebben haar geholpen. 
Ons vermogen jou overdag in slaap te brengen geeft ons de mogelijkheid om op een directe manier met je samen te werken. Het stelt ons in staat jou precies te laten zien welke richting je op dient te gaan en wat je moet doen. Simon, Scotia, Gerald en ik waarderen je inbreng en die van je vrienden. Zij die de werking van energie begrijpen zouden dit werk, als dit mogelijk is, in groepen uit moeten voeren, terwijl voorzichtigheid altijd geboden is wat betreft wie je in de samenwerking vertrouwt. Mensen nemen vele gedaanten aan. Het zijn niet hun woorden waar je op dient te letten, maar door hun daden zul je hen herkennen.
De valse vlag gebeurtenis in Manchester, Engeland, werd als excuus gebruikt om het Leger in de straten te laten verschijnen, omdat de cabal bang is voor haar eigen veiligheid. De duistere krachten die in jullie wereld aan de macht zijn nemen voorzorgsmaatregelen. Hun duivelse plannen zijn blootgelegd. Ze zijn aan jullie genade overgeleverd en ze hebben jullie nodig om hen te beschermen! Hoe lang gaan jullie nog door dergelijk kwaad te steunen en te beschermen? Zonder jullie zijn ze nergens, want geld alleen kan hen niet beschermen. Ze zijn aan het einde van hun heerschappij van terreur, angst en controle. Binnenkort zullen ze om genade smeken.
De cabal produceert al het wapentuig om oorlogen te voeren, alle medicijnen en vaccinaties etc. Ze leven in luxe terwijl jullie worstelen om te overleven. Toch gaan jullie door hen te dienen. WAAROM?
Jullie hadden ze op ieder moment in jullie geschiedenis ten val kunnen brengen. Voor velen van jullie was het een pijnlijk proces om het feit te accepteren dat jullie zijn bedrogen en op een meedogenloze manier door deze cabal werden gebruikt. Ze hebben voortdurend oorlogen, hongersnood en overstromingen gecreëerd; wat er ook maar nodig is om te zorgen dat jullie lijden. Jullie hebben hen geholpen om dit te kunnen doen via geld dat ze uit het niets hebben gecreëerd. Beide zijden van het leven werken nu samen om de mensheid uit haar knechting te bevrijden. Jullie wil om hierin te slagen zal jullie motiveren om een betere wereld te creëren voor iedereen. Jullie staan op de drempel van een nieuw begin voor de mensheid. Het ligt nu binnen handbereik. Geloof hierin, jullie kunnen dit, en jullie zullen het volbrengen!
Het is tijd om angst te elimineren. Jullie werden geconditioneerd om bang te zijn voor alles. Het is een wapen dat wordt gebruikt om jullie te controleren. Ban de op chemische middelen gebaseerde geneesmiddelen uit jullie levens en ga in plaats daarvan op zoek naar natuurlijke remedies. Tegen degenen die via chemtrails gevaarlijke chemicaliën in de lucht verspreiden zeg ik; jullie zullen je voor je daden moeten verantwoorden. Vergiftig het water dat de mensheid voor haar overleving nodig heeft niet. Jullie vermoorden je eigen soort.
Ierland wordt voorbereid op haar toekomstige rol in jullie wereld. Beide zijden van het leven zijn hier druk mee bezig. De cabal is bang dat de Ieren ooit zullen ontdekken wie zij werkelijk zijn. Het Vaticaan en de Kroon zijn er tot nu toe in geslaagd om hen onwetend en onder controle te houden, maar hun tijd raakt snel op en zij weten dit.  
Bij de jongeman in de gevangenis in Amerika zijn alle hechtingen verwijderd. Het zal enige tijd duren voordat zijn lichaam en zijn geest van een dergelijke verschrikkelijke aanval herstellen. Bid alsjeblieft voor hem omdat hij volledig onschuldig is. Hij is één van ons. Onze dankbaarheid gaat uit naar degenen die hem in hun gebeden gedenken.
Mijn lief, deze week is er grote vooruitgang geboekt. Dank je voor je inbreng. We willen allemaal met jou en je vrienden samenwerken.
Probeer alsjeblieft wat rust te nemen. Het komt allemaal tot een climax. De cabal worstelt om overeind te blijven. Overleven en hebzucht zijn altijd hun drijvende kracht.
Ik blijf jouw aanbiddende Monty.

Vertaling: Marja

woensdag 17 mei 2017

NEDERLANDS BERICHT VAN MONTAGUE, 14 MEI 2017

BERICHT VAN MONTAGUE, 14 MEI 2017


PLANEET AARDE GEHACKT, DE GROOTSTE AANVAL IN DE GESCHIEDENIS

Alex Jones KanaalWe hebben jullie hierop voorbereid. We hebben jullie gewaarschuwd je voor te bereiden op de ultieme poging om de controle over de Aarde over te nemen en de mensheid te vernietigen. Mensen die niet sterk in hun schoenen staan worden gemanipuleerd om de cabal van dienst te zijn door het vuile werk voor hen te doen. Er zijn mensen die nooit volledig het Licht hebben kunnen betreden; ze staan met één voet in ofwel religie dan wel de Staat. De Jezuïeten voeren nog steeds mindcontrol op hen uit. Deze mensen kunnen gevaarlijk zijn en moeilijk te vertrouwen. Zij zijn niet sterk genoeg om hun rug recht te houden, aangezien hun geest gevuld is met angst en twijfel, in het bijzonder de geest van de Ieren, want als de Jezuïeten ooit Ierland kwijt zouden raken zou alle hoop zijn verloren, met als resultaat volledige ondergang.
  
Er is moed voor nodig om voor waarheid te staan en dat te doen wat goed is voor de mensheid. Zie hoe deze mensen diegenen aanvallen die proberen jullie op de Event voor te bereiden. Ze vallen op een ziekelijke manier datgene aan waar ze ooit voor hebben gestaan. Men zou medelijden met hen moeten hebben aangezien ze in angst leven. Binnenkort zal het niet meer mogelijk zijn om in ieder kamp één voet te hebben. Er wordt veel onderdrukt en er worden problemen gecreëerd waar die niet zijn. Probeer dit geen vat op je te laten krijgen. Sta erboven, want het is van tijdelijke aard en zal niet lang kunnen bestaan. Jullie weten dat de cabal zal falen. 

Vanaf deze zijde van het leven brengen we alles in stelling, zodat wanneer het moment daar is alles op zijn plek zal kunnen vallen. Beide zijden van het leven werken op de leylijnen om ervoor te zorgen dat de mensheid de nodige energie bezit om zonder problemen de Transitie te voltooien. De cabal heeft kwaadaardige mensen in stelling gebracht die zich achter maskers verbergen. Zij vermommen zich als liefdadigheidswerkers. Dat zijn ze echter niet. Ze maken gebruik van zwarte magie om alles wat ze maar willen te veranderen, aan te passen of te verwijderen. Dit is al generaties lang gaande. Het werd geperfectioneerd ten tijde van Koningin Elizabeth I van Engeland. Ze zijn in staat een positieve uitkomst te onderdrukken terwijl de mensheid in verwarring en beduusd achterblijft. Ze hebben met succes kennis weten achter te houden om op die manier de mensheid in het duister te houden. 

Energiewerkers zijn in deze tijd uiterst belangrijk, aangezien zij de goede energie uit de leylijnen en de gewijde plekken kunnen vrijmaken. Ik spoor jullie aan je vermogen ten goede van de mensheid in te zetten. Duistere geesten worden ingezet om problemen te veroorzaken, of om vertraging te veroorzaken; wat ze maar wensen. Jullie zijn echter in staat deze problemen te verwijderen door deze naar het Licht te sturen. Stel je open voor je eigen kracht en zet dit in om jezelf en de rest van de mensheid te beschermen.   

De satanische geheime diensten maken voortdurend gebruik van duistere geesten om hun eigen doelen te bereiken. Ik heb Veronica geïnformeerd dat een lid van mijn bloedfamilie doorgaat haar duivelse krachten te gebruiken. Het doet me danig verdriet om te zien hoe zij opereert, terwijl ze altijd de vermomming van respectabele vrouw draagt. Mensen die de moed van hun overtuigingen ontberen kunnen zo eenvoudig worden gemanipuleerd. Wanneer je naar de geestenwereld terugkeert is het een geheel andere zaak. Je krijgt de volledige waarheid onder ogen. Het is moeilijk om diegenen, waarvan je ooit hebt gedacht dat het oprechte mensen waren, te zien worden ontmaskerd als kwaadaardige manipulatoren die zovelen een rad voor ogen hebben gedraaid.

Zij die zich binnen de cabal bevinden zullen zichzelf ontmaskerd zien worden; hun verraderlijke manipulatie van het menselijk ras zal open en bloot voor jullie ten toon worden gespreid. Ze zullen om vergiffenis smeken. Hun misdaden tegen de mensheid werden vanaf het begin op een gedegen manier gepland. Ze schonken jullie, noch de kinderen die ze voor hun eigen plezier hebben gemarteld, verkracht en vermoord, genade om op die manier het voortduren van hun bestaan op Aarde te garanderen. Jullie dienen beslissingen te nemen die niet moeten worden onderschat. Wanneer jullie eenmaal in je eigen kracht gaan staan, zullen jullie voor niemand bang zijn en de Transitie met waardigheid uitvoeren. Er zal op worden toegezien dat gerechtigheid zal geschieden. Alles dat ooit aan de gehele mensheid heeft toebehoord zal haar worden teruggegeven. Dit zijn opwindende tijden, dus wees niet bang, want het recht zal zegevieren.

Alles dat werd gebruikt om jullie te controleren via valse beloften, waaraan ze zich nooit hielden, zal worden ontmaskerd. Alle religies zullen van het aangezicht van de Aarde worden weggevaagd. Alles zal in een nieuw licht worden gezien: het licht van de waarheid. Hoewel degenen met politieke macht nog steeds roepen om een derde wereldoorlog zullen ze hun wens niet in vervulling zien gaan. De cabal maakt gebruik van vele manieren om mensen te vernietigen. Toen Veronica jong was, was tuberculose de gesel van Ierland. Het raakte bijna elke familie. Dit was een vloek die over Ierland was uitgesproken en deze was uiterst effectief. Het werd gedaan door middel van zwarte magie en die was gevat in een plaquette die op Tara was geplaatst. Dit is maar één van de manieren waarop ziekte wordt verspreid, waar en wanneer de cabal maar wil.

Jullie leven in een wereld waar jullie heel weinig van weten. Momenteel controleert de cabal alles: jullie gezondheid, voedsel, water, lucht enz. Jullie zijn als marionetten waarmee gespeeld kan worden. Ze geven geen jota om jullie. Dus kunnen ze jullie ongestraft vermoorden. Het is tijd uit de tredmolen van het leven te stappen en te worden wie jullie werkelijk zijn. Wanneer jullie eenmaal alle belemmeringen die jullie aan de cabal binden verwijderen, zijn jullie vrij om de Aarde in al haar pracht te onderzoeken.

Amerika spreekt opnieuw over Project Bluebeam. Ze denken dat ze in staat zullen zijn genoeg van jullie bang te maken om het hen mogelijk te maken de controle terug te nemen. Dit zal niet worden toegestaan aangezien de Andromedanen Project Bluebeam zullen ontmaskeren voor wat het is: de laatste hoop van een kwaadaardig regime. Jullie kennen de waarheid en die kan niet worden veranderd. Het succes is aan jullie, dus grijp dat met beide handen. Geloof in je zelf, want dit is jullie tijd.

Mijn lief, de aanvallen zijn te verwachten aangezien degenen in de cabal slechte verliezers zijn. De verraderlijke dreigementen zijn zielig. Het ligt aan de Jezuïtische indoctrinatie die nog steeds de boventoon voert in Ierland.
Bid voor hem. Wij waken over hem.

Altijd je aanbiddende Monty

EINDE BERICHTVertaling: Marja en Rob

maandag 8 mei 2017

Nederlands BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 7 MEI 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 7 MEI 2017


ALLEEN EEN LEUGEN HEEFT WETTELIJKE BESCHERMING NODIG
WAARHEID VREEST GEEN ONDERZOEK
Anoniem

Deze waarheid mag nooit verborgen worden gehouden. Het moet volledig worden begrepen, want het voorkomen van het onderzoeken van de waarheid dient om die te verbergen en om jullie op die manier in slavernij te houden. Het houdt jullie gevangen in de illusie waaruit jullie dienen te ontsnappen.. ALLES moet ter discussie op tafel komen, of het nu gaat om civiele of religieuze wetten. Het licht van de waarheid brengt alles naar boven dat verborgen is gehouden, om ongehinderd op haar validiteit te worden onderzocht. Miljoenen van jullie zijn nu 100% ontwaakt en op zoek naar antwoorden. Het is onmogelijk om jullie terug te dwingen in de oude energie van controle. De bedrieglijke matrix is voor jullie nu volledig zichtbaar. Jullie zijn ontwaakt en kunnen alles zien zoals het is, niet zoals de Cabal jullie zegt dat het is.   

De greep van de cabal op jullie is snel aan het verdwijnen. Ze spartelen er op los, niet in staat om de controle weer terug te krijgen. Ik zeg jullie nu dat hen niet zal worden toegestaan dat ze de controle weer in handen krijgen. Hun tijd is voorbij. Het maakt niet uit wat ze doen, hun tijd op aarde is voorbij en ze moeten vertrekken, om nooit weer terug te keren. Al hun machtsstructuren zullen worden verwijderd en een nieuwe manier van leven zal zich aandienen. Hun controlecentra zijn nu bij jullie bekend en het is aan jullie allemaal om te helpen deze controle te verwijderen. Jullie wisten al van Rome, het Vaticaan, de City of Londen en Washington, maar tot voor kort waren jullie je niet bewust van het enorme controlecentrum in Antarctica. Het is uitermate geavanceerd, voorzien van technologieën die de kennis van de rest van de mensheid ver te boven gaat. De "Greys" werken er met wetenschappers samen. Jullie regeringen waren hiervan volledig op de hoogte, maar hebben ervoor gekozen dit bij jullie vandaan te houden. Ze zien jullie als schapen binnen een omheining, met herdershonden die jullie bewaken. Ze staan jullie alleen toe dat te weten wat de cabal toestaat. Ze bespreken zelfs de mogelijkheden om jullie te chippen, zodat ze zelfs nog meer controle over jullie krijgen. Ze maken al gebruik van ENERGETISCHE CHIPS in jullie hersens, ook al zijn jullie je hiervan volkomen onbewust.   

NU VECHTEN JULLIE TERUG en roepen "IK NEEM MIJN MACHT WEER IN EIGEN HAND". Jullie energie verhoogt zich, breidt zich uit en schijnt een licht op alles dat verborgen lag. Jullie onthullen de waarheid en zien nu wie de controle over jullie levens heeft genomen, terwijl jullie weigeren je hieraan te onderwerpen. Dit is de reden waarom ze steeds weer hebben gefaald in het starten van een Derde Wereldoorlog. Jullie, jullie allemaal samen, hebben dit met een klein beetje hulp van het hiernamaals en jullie vrienden van buiten de Aarde, voorkomen. Satan zal niet slagen. In de politiek zijn er zo velen aan de macht omdat zij hun zielen aan Satan hebben verkocht en zij dienen enkel hem. Hij eist het bloed en het lijden van kinderen. Jullie kunnen het bewijs hiervan overal om je heen zien. Het bestaat in ieder land.

De Vrijmetselaars houden Ierland in de houdgreep. Ze onderdrukken haar en voorkomen dat ze kan bloeien zoals ze zou moeten. Wanneer de mensen in Ierland ook maar de tijd zouden nemen om in te zien wie ze zijn en wat Ierland heeft gemaakt tot wat het is, zouden ze alle vrijmetselaars en vertegenwoordigers van het Vaticaan uit dit heilige land verwijderen. Maak de heilige energie van alle gewijde plekken en leylijnen vrij en jullie zullen de mensheid helpen zich uit de slavernij te bevrijden.  

Jullie werd nooit de waarheid verteld. Jullie educatie betekende totale mindcontrol om ervoor te zorgen dat jullie alle wetten zouden gehoorzamen die de cabal heeft ingesteld. Ze hebben marionetten van jullie gemaakt, Afgestompte marionetten. Het Vaticaan heeft jullie zielen binnengehaald. Ontsnap, verwijder de boeien van jullie bewustzijn en neem je macht terug. Verwerp de controle door het Vaticaan, die jullie bij geboorte werd opgelegd toen jullie onwetende ouders je lieten dopen en jullie zonder je toestemming aan het Vaticaan hebben overgeleverd. Willen jullie werkelijk bij dit SATANISCHE NEST VAN ONGERECHTIGHEID behoren? Wat jullie over het Vaticaan werd verteld en wat het werkelijk is ligt mijlenver uit elkaar. Weiger het nog een moment langer te steunen. Kijk naar haar werkelijke geschiedenis. Het zal jullie je de ogen openen.

De Bron bevindt zich in eenieder van jullie. Jullie hebben niemand anders nodig dan jezelf om je ermee te verbinden. Alles gaat voor jullie open. jullie worden de wezens van Licht die jullie daadwerkelijk zijn. Sta nooit meer toe dat iemand of iets je macht en vrijheid weer van je afneemt, wat ze je ook beloven. Weiger hun oorlogen nog uit te vechten en alle oorlogen zullen stoppen.

Jullie zien nu een poging van de cabal om Amerika onderuit te halen, zodat ze een volledige overname voor elkaar kunnen krijgen. Ze hebben dit al vele jaren gepland. De cabal heeft haar mensen altijd op de strategisch juiste positie, klaar om op het juiste moment toe te slaan. Gedurende de geschiedenis hebben jullie steeds opnieuw kunnen zien hoe ze te werk gaan. Toch hebben jullie dit tot nu toe geaccepteerd. Ze plannen altijd in het voren, hun mensen via huwelijk en familiebanden in machtsposities plaatsend. Ze gebruiken iedere mogelijke manier die ze kunnen vinden om aan macht en controle te winnen. Ze zijn niet met genoeg in aantal, dus iedere kans moet worden gegrepen en benut. Maar JULLIE hebben die aantallen wel. Jullie moeten leren hoe je dit zo veel mogelijk tot je eigen voordeel kunt inzetten. Jullie tijd is aangebroken om alles wat van jullie is terug te nemen, om zodoende een betere wereld voor iedereen te creëren.        
  
Jullie gebeden en hulp zijn nodig om een jonge man uit de klauwen van de cabal te redden. Hij wordt al een jaar in Californie in gevangenschap gehouden, voor een misdaad die nooit werd gepleegd. Hij is volledig ontwaakt en bewust en hij wil zijn taak voor de mensheid voltooien. Dit is een perfect voorbeeld van hoe Licht door de cabal in de val is gelokt. Onze dankbaarheid gaat uit naar een vriendelijke ziel in Ierland die bruikbare informatie heeft gegeven.  

Mijn lief, het Licht breidt zich snel uit. Dat is opwindend om waar te nemen. Dankjewel voor het vrijmaken van Licht en kennis met je vriend. Ik ben trots op je mijn lief.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

EINDE BOODSCHAP


Vertaling: Rob en Marja

woensdag 3 mei 2017

NEDERLANDS BERICHT VAN MONTAGUE, 1 MEI 2017


BERICHT VAN MONTAGUE, 1 MEI 2017

Mag ik jou er respectvol aan herinneren dat je geen lentekuiken meer bent. Je moet proberen kalmer aan te doen. Het werk dat je op je hebt genomen om te helpen de energie van vele plekken op jullie wereld vrij te maken, kost tijd en vordert goed. Het wereldwijd openen van vortexen om zo de goede energie vrijelijk te laten stromen is zeer de moeite waard. Het transformeren van de kwaadaardige energie die op de meest onverwachte plekken werd geïmplanteerd is eveneens van groot belang. Dat jij en onze vriend dit samen kunnen doen is mooi. Jullie behandelen zeker delen van de wereld waarvan jullie nooit hadden gedacht dat jullie je ermee zouden verbinden. Als de mensen zouden kunnen worden aangemoedigd om deze taak op zich te nemen ten voordele van iedereen, dan zou de transformatie van jullie wereld enorm veel sneller gaan. Door dit te doen worden de celdeuren geopend die jullie gevangen hebben gehouden in een leven dat enkel beschreven kan worden als een strijd om het bestaan.
Het probleem is dat jullie een buitenaards ras hebben toegestaan jullie wereld over te nemen en slaven van jullie te maken. Jullie ontwaken nu pas voor dit feit en jullie zijn op zoek naar antwoorden. Zij vormen de 1% en jullie zijn de 99%. Jullie hebben hen niet nodig, maar zij jullie wel. Terwijl het licht van de waarheid nu over de Aarde spoelt, wordt alles duidelijk en kunnen jullie in actie komen. Weiger hun onrealistische eisen te gehoorzamen. Het belangrijkste WAPEN dat ze gebruiken om jullie in toom te houden is (uiteraard) GELD. Om die reden hebben ze het geldsysteem bedacht. Banken hebben als uiterst handig gereedschap gediend en ze hebben deze op elke mogelijke manier tegen jullie ingezet. Hun grote angst is dat jullie wakker worden en kunnen zien waar zij mee bezig zijn.   
Zij zijn parasieten die kunnen bestaan door het lijden van de mensheid. Jullie weten wat er met hen dient te worden gedaan: verwijderen en ervoor zorgen dat ze nooit meer terug komen. De deur moet achter hen stevig op slot worden gedaan. ZE ZULLEN VERTREKKEN, want ze kunnen zich niet staande houden tegenover een ontwaakte mensheid. Ze verliezen iedere minuut meer terrein. Ze hebben via satanische rituelen jullie kinderen geofferd, zodat ze hun bloed konden drinken en hun vlees konden eten, aangezien dit het enige is wat hen op Aarde kan laten bestaan. Deze praktijken kunnen niet langer verborgen worden gehouden. Het heeft vele jaren gekost voordat dit naar buiten kon komen, waar het openlijk kan worden besproken. Dit, mijn vrienden, betekent een enorme stap vooruit. Sta niet toe dat dit opnieuw in de verborgenheid verdwijnt: reken er mee af!
Jullie vrienden van buiten (zoals Veronica en ik hen graag noemen) zijn waakzaam. Ze dwarsbomen iedere poging om een Derde Wereldoorlog te starten. Jullie hebben vrienden buiten de aarde en ook in het hiernamaals die met toewijding de taak op zich hebben genomen om de mensheid en de Aarde te beschermen. Werk met hen samen en vertrouw erop dat jullie doel in deze tijd is om de mensheid te beschermen en in stand te houden. Jullie willen toch graag dat jullie kinderen een gelukkige ervaring op Aarde opdoen. Niet de nachtmerrie die jullie hebben moeten doorstaan. Jullie hoeven niet ver naar de parasieten te zoeken want ze staan recht voor je neus, 24 uur per dag, terwijl ze van alles van jullie eisen. Het is tijd om ze gedag te zeggen. Jullie dienen ervoor te zorgen dat jullie nooit weer in hun gladde praatjes trappen om greep op de wereld te krijgen. Jullie willen graag dat jullie kinderen veilig zijn, zodat ze zonder angst kunnen leven in een wereld waar vrede en respect voor de gehele mensheid de norm is.       
Deze parasieten produceren de wapens waarvan ze willen dat jullie deze tegen je eigen medemens inzetten. Denk hier eens over na..... ze betalen jullie om te doden en vernietigen de rest van de mensheid. Welk ander ras op Aarde zou dit doen? Oorlog wordt ingezet om de mensheid uit te roeien ONGEACHT HET FEIT HOE DIT IS VERPAKT. Wanneer het niet lukt om een oorlog te starten, zorgen ze ervoor dat er sprake is van HONGERSNOOD, OVERSTROMINGEN of een UITBRAAK VAN ZIEKTE. Deze zaken creëren de energie van dood en lijden, wat de parasieten zo nodig hebben.
De Mensheid ontwaakt en de Aarde raakt bevrijd van hun controle. Jullie dienen nu de moed en de wil te tonen om dit af te maken. Ze kunnen hun oude methoden van controle niet meer gebruiken, dus zoeken ze naar nieuwe ideeën. Ze weten zichzelf ontmaskerd, zonder plannen om met de situatie om te gaan, daar nooit werd verwacht dat de mens wakker zou worden. Tenslotte hebben ze jullie voedsel, lucht en water vergiftigd, en jullie gedachten via TV en kranten gevuld met absolute troep. Ze hebben ieder aspect van jullie leven gecontroleerd. Nu verkeren jullie in de positie om hen rekenschap af te laten leggen, en jullie zijn dit ook van plan.
Dit is jullie grote kans om het leven te leven zoals het geleefd zou moeten worden. De parasieten zullen jullie bedreigen; dus laat ze maar komen, aangezien ze jullie niet kunnen schaden zonder jullie hulp. Jullie hebben de overhand, gebruik die dus om jezelf te bevrijden van het juk van slavernij. Wanneer de prachtige energie vrijelijk over jullie wereld stroomt zullen planten groeien en zullen jullie van weldadig voedsel kunnen genieten, water drinken zonder het giftige fluoride en opnieuw onvervuilde lucht kunnen inademen. Alle ziekten, gecreëerd door deze verschrikkelijke praktijken zullen iets uit het verleden zijn. Ze zullen verdwijnen, tezamen met de parasieten, om nooit weer terug te komen.
Het grote ontwaken vindt NU plaats, dus houd het momentum gaande. Het pad vooruit heeft zich voor jullie geopend, en het enige dat jullie hoeven te doen is het verleden vaarwel te zeggen terwijl jullie de toekomst van je dromen creëren. Wees niet zo dom om de parasieten je te laten bedreigen. Ze zullen TV en de Pers gebruiken, maar jullie kennen de waarheid en jullie kunnen je ogen er niet meer voor sluiten nadat deze eenmaal geopend zijn. Baseer je beoordeling op solide bewijs, waarbij je de tijd hebt genomen om het zelf te onderzoeken en deel dit met anderen. Jullie hebben enorme stappen vooruit gezet richting je doel. Vrijheid wacht jullie. Jullie kunnen de energie omhoog voelen gaan. Het kan niet worden gestopt.
Dringend wordt om jullie gebeden gevraagd om de jongeman te helpen redden die in de Verenigde Staten in de gevangenis zit, valselijk beschuldigd van een misdaad die nooit heeft plaatsgevonden. Jullie gedachten en gebeden zouden wel eens cruciaal kunnen zijn voor zijn vrijlating. Help hem alsjeblieft.
Mijn lief, probeer alsjeblieft wat rust te krijgen. Er rust heel veel op je schouders.

Altijd, je aanbiddende Monty
EINDE BERICHT
Vertaling: Marja en Rob

dinsdag 25 april 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 23 APRIL 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE, 23 APRIL 2017
Geschiedenis is een bundel leugens over gebeurtenissen die nooit plaatsvonden, verteld door mensen die er niet bij waren. (George Santayana)
Er wordt monumentale vooruitgang geboekt. De mensen leren snel hoe ze zich kunnen verbinden en hoe ze gebruik kunnen maken van hun eigen kracht om dat te veranderen wat veranderd moet worden. Te herkennen wat er dient te worden veranderd kan het best in groepen worden gedaan, zodat jullie de kracht van die groep kunnen gebruiken om de veranderingen die jullie zo graag willen zien tot stand te brengen. Het is een kwestie van je verbinden met je eigen energie en deze in te zetten om de ketenen te verwijderen die jullie, en de mensheid als geheel, geknecht houden. 
De energie van de cabal is gereduceerd tot 3% van wat het was. Veronica werkt met anderen samen om de energie vrij te maken die werd onderdrukt door de Kroon, het Vaticaan en anderen. Alle controlesystemen worden nu blootgelegd en verwijderd. Wanneer deze energie vrijkomt, stroomt het zoals het zou moeten stromen. Zwarte Magie en Kunstmatige Intelligentie van buiten de aarde worden ingezet om de mens te deprimeren en te controleren. Er wordt veel hulp geboden bij het herstructureren van de Aarde, wat de trilling en uiteraard het bewustzijn verhoogt. Sta alsjeblieft open voor deze veranderingen. Een heel netwerk van mensen wordt gebruikt, ze zijn zich hier alleen niet van bewust.
Ik heb een plan dat voorlopig geheim moet worden gehouden. Het enige dat ik kan zeggen is: verwacht het onverwachte. De geboorte van een nieuwe wijze van leven is gaande. De gordijnen gaan open, het licht binnenlatend terwijl ze het duister ontmaskert. Energetische structuren maken de duistere energie los en het licht neemt haar plaats in. De leylijnen van Tara worden opnieuw geactiveerd en ze verbinden zich op wereldwijd niveau. Vele mensen worden bevrijd. Het is het vrijmaken van de waarheid die tot nu toe voor jullie verborgen werd gehouden. Dit is het grote avontuur. Jullie zullen de waarheid ontdekken omtrent wie jullie zijn, jullie geschiedenis en wat jullie in dit leven kunnen bereiken. Geloof dat jullie dit kunnen en het zal zo zijn.   
De banken zullen jullie nooit meer in gijzeling kunnen houden; ze zullen worden verwijderd. De mensheid zal nooit meer in dergelijke leugens trappen. Degenen die de kwaliteit van leven op Aarde hebben vernield zullen, eerder dan ze denken, voor hun daden verantwoording af moeten leggen. De onderdrukkers van de mensheid bevinden zich op een hellend vlak richting uitsterven EN ZE WETEN DIT. De twee die aan het hoofd van deze overname stonden zijn gevangen gezet. Jullie hebben ze nooit gekend en het is beter dat Veronica niet weet wie dit zijn. Dit was een enorme coup. Het kostte veel tijd en geduld, maar het succes stond aan onze kant. Jullie dienen de gedachte los te laten dat jullie hulpeloos zijn. Deze strategie werd gebruikt door zowel de religie als de staat en kijk waar dit jullie heeft gebracht. Alles werd jullie afgenomen, waardoor jullie aan hen waren overgeleverd, precies zoals ze het hadden bedoeld. 
Velen van jullie hebben het vermogen om duistere energie te verwijderen, dus maak er gebruik van. Sommigen van jullie bezitten codes en sommigen van jullie dragen sleutels die kunnen worden gebruikt om anderen te helpen. Het ontsluiten van de oude energie is uiterst opwindend. Het verwijdert alles dat negatief is en het omarmt het licht. Hoewel we jullie kunnen begeleiden is het aan jullie om de leylijnenergie vrij te maken, evenals de energie van water dat diep onder de grond verborgen ligt. Jullie moeten verhinderen dat de diepgaand corrupte regeringen FRACKING toepassen, wat verhindert dat het menselijk ras toegang heeft tot haar kostbare watervoorraad. Het is genoeg geweest! Jullie moeten weigeren aan dergelijke handelingen mee te werken, handelingen die datgene vernietigen wat jullie rechtens toebehoort.  
Jullie leven in zulke opwindende tijden. De waarheid komt overal aan het licht en de cabal kan zich nergens verstoppen. Ze hadden nooit verwacht dat ze zouden worden ontmaskerd en dat ze hulpeloos zouden zijn. Dit is een gezamenlijke inspanning, aangezien vrienden van andere planeten met ons samenwerken. Het werkt perfect.
Een stad als Belfast te zien, met het licht hersteld, vrede uitstralend naar alle mensen, is zo de moeite waard. Het vermogen om het licht te herstellen zit in jullie allemaal. Er is alleen een beetje inspanning nodig, met intentie, en jullie kunnen het. Geloof dat je het kunt en je zult het doen. De kracht zit in je. Wordt de verandering die je in anderen wenst te zien door de weg te wijzen.
Hier is een eenvoudige methode om je met de Bron te verbinden en effecten te sorteren die je zullen verrassen en verblijden. Zit tezamen en gebruik indien mogelijk HO'OPONOPONO. De energie die je zult scheppen zal krachtig zijn. Gebruik gewoon dit simpele gebed.
Ik hou van je,
Het spijt me.
Vergeef me alsjeblieft,
Dank je.
Als je dit niet samen met anderen kunt doen, gebruik dan iedere gelegenheid om dit in je dagelijks leven in te passen. Door dit kleine gebed te gebruiken kan iedereen op Aarde zijn rol spelen bij het tot stand brengen van de veranderingen die nodig zijn om alles dat duister en corrupt is te verwijderen. De goede energie wordt elke dag krachtiger. Het concentreert zich in Azië, aangezien degenen die de Nieuwe Wereldorde afdwingen in dit gebied resideren. Azië is hun basis, dus dat eerst te zuiveren is noodzakelijk.
Ik kan je verzekeren dat het veranderingsproces goed werkt. De sensitieven onder jullie zijn zich bewust van de energieverandering. We dienen grondig te zijn aangezien we geen achterdeurtje willen openlaten welke de corrupten zouden kunnen gebruiken om op Aarde te blijven en met hun kwaadaardige plannen door te gaan.
Wees zeer op je hoede bij het voedsel dat je eet, het water dat je drinkt en de lucht die je inademt. Al deze zaken werden besmet met de bedoeling jullie zoveel mogelijk schade te berokkenen. Vermijd zoveel mogelijk op chemie gebaseerde medicijnen en weiger onnodige procedures in het ziekenhuis, aangezien zij niet kunnen worden vertrouwd. Gebruik natuurlijke producten zoveel je kunt, aangezien deze effectiever en veiliger zijn. De natuur verschaft alles wat je maar nodig hebt. Eenieder van jullie kan een rol spelen bij het scheppen van de wereld van je dromen.
Mijn lief, verwacht deze week het onverwachte. Verandering vindt overal plaats. Je werk om tezamen met je vriend de negatieve energie te verwijderen komt iedereen ter wereld ten goede.
Mijn liefde is altijd bij je. Ik ben slechts een gedachte bij je vandaan.
Je aanbiddende Monty.

EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Marja en Rob

woensdag 19 april 2017

Nederlands -- BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 18 APRIL 2017

BOODSCHAP VAN MONTAGUE KEEN, 18 APRIL 2017
Dit is een belangrijke boodschap voor jullie, vrienden. Het tij is gekeerd en de cabal bevind zich nu in moeilijkheden. Twee soorten ET’s voorkwamen de recente raketaanval. Deze operatie zal keer op keer worden herhaald, ongeacht wie de raket afvuurt. De controle is de cabal uit handen genomen. Ze beginnen zich snel te realiseren dat hun spel voorbij is. Ze ontdekken dat ze ontmaskerd zijn en dat het voor iedereen zichtbaar is. Het heeft enige tijd geduurd om dit te bereiken, maar hun klauwen waren overal, dus moesten we gedegen te werk gaan. 
Op zondag 16 april is de EVENT in Azië begonnen. Het was nodig om het proces daar te beginnen. Op dinsdag 18 april was de EVENT over de hele wereld uitgespreid. Wees alert op alle bewijzen hieromtrent, aangezien de cabal alles in haar tanende macht zal doen om te voorkomen dat jullie dit zien. Twee leiders van de Zionisten zullen gevangen worden genomen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle dood en vernietiging die overal plaatsvindt. De kop van de slang dient eerst te worden verwijderd, daarna volgt alles zoals het zou moeten. Werk tezamen om te redden wat je kunt uit het bloedbad dat door de cabal is achtergelaten.
Wij, aan deze kant van het leven, moesten hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Er waren maar een paar mensen op Aarde die konden bevatten waar we naartoe werken. 2017 en 2018 zullen duidelijk laten zien wat onze plannen waren en wat de plannen voor de toekomst zullen zijn. Angst wordt jullie door de cabal opgedrongen via hun TV en kranten. Er wordt tegen jullie gelogen. Trap niet in hun leugens.
Jullie hoeven nu niet lang meer te wachten. Mijn vrouw weet wat er moet worden gedaan en wanneer dit dient te gebeuren. Ze heeft zich strikt aan onze instructies gehouden, hoewel ze hierom zwaar werd bekritiseerd. Haar vertrouwen in mij is onvoorwaardelijk. Velen bezitten niet de wilskracht om aan hun geloof vast te houden. Dit is de reden waarom afpersing in jullie wereld welig heeft getierd. De cabal heeft operaties georkestreerd die jullie met afschuw zouden vervullen. Ze hebben belangrijke mensen in situaties gelokt waar ze werden gedrogeerd, gehersenspoeld en in het bijzijn van kinderen gefilmd, met als doel hen via chantage de orders van de cabal te doen opvolgen. Jullie kunnen dit principe op dit moment in werking zien: degenen die jullie vertrouwden worden gemanipuleerd om de cabal te dienen. Angst kan in de meeste mensen worden ingeprent. Dit is de reden waarom de cabal angst als wapen tegen de mensheid heeft gebruikt. Ook religie werd ingezet. Angst is een middel om controle over de levens van velen te behouden en ze zijn experts in de toepassing hiervan. Religie heeft verhinderd dat de mensen het leven op Aarde kon ervaren zoals ze het zouden hebben moeten ervaren. Het is te vergelijken met een kankergezwel, dat haar gifstoffen naar alle hoeken van de Aarde heeft verspreid, om zo de mensheid in mindcontrol te houden. De cabal staat erop dat ALLE BABY'S ONMIDDELLIJK NA DE GEBOORTE WORDEN GEVACCINEERD. DIT IS EEN POGING OM TE VOORKOMEN DAT DE ZIEL HET LICHAAM VAN DE BABY KAN BETREDEN. Deze zielloze mensen vernietigen de levens van eenieder waar ze mee in contact komen. Ze doden gewetenloos mannen, vrouwen en kinderen. Voor hen is oorlog één en al opwinding. Ze werden met dit als enig doel gecreëerd. Ze laten met trots hun medailles zien, want oorlog betekent alles voor hen. Dit zijn de mensen die bommen, kogels en wapens produceren. Ze vallen allemaal binnen deze categorie. Dood is voor hen 'big business'.
Nu, mijn vrienden, is het aan jullie om plannen te maken voor de toekomst van jullie keuze. Een toekomst zonder oorlog, armoede, of gebrek van welke soort ook, waar eenieder wordt gerespecteerd. Velen zijn door de cabal gebruikt om hun plannen voor de vernietiging van het menselijk Ras ten uitvoer te brengen. Ze waren hongerig en dakloos, dus gingen ze akkoord om aan de plannen van de cabal mee te werken, in het bijzonder de plannen voor de vernietiging van Europa. Europa is het enige gebied waar de cabal bang voor was. Alle andere gebieden waren eenvoudig te manipuleren.
Jullie hebben nog zoveel te leren over de wereld waarin jullie leven. Wanneer alle hindernissen naar een goed leven zijn verwijderd, zullen jullie uit je gevangenis te voorschijn komen en een wondere wereld binnengaan die voor jullie verborgen werd gehouden. Banken zullen verdwijnen, aangezien deze iets uit het verleden zullen worden, samen met alle corruptie die hiermee gepaard gaat. Banken waren de cabal in actie. In het dagelijks leven zullen enorme veranderingen moeten plaatsvinden. Monsanto en haar consorten zullen voor altijd worden vernietigd en verwijderd. De Natuur zal voorzien in alles dat de mens nodig heeft om te overleven.
We zijn er bijna. We moeten nog een paar hordes nemen. Tezamen kunnen we dat. Jullie toekomst, jullie bestemming ligt in jullie handen, dus ga er behoedzaam mee om.
Mijn lief, gisteren deelde ik in je opwinding toen je oude vriend verscheen om je opnieuw te helpen.
Je longen hebben rust nodig om de problemen te overwinnen. Plannen komen tot bloei.
Altijd, je aanbiddende,
Monty.
EINDE BOODSCHAP

Vertaling: Rob & Marja

interview

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/